Img_5470.jpg

Valné zhromaždenie SKSI 2022 opäť potvrdilo správne smerovanie v SKSI

V sobotu, dňa 24. septembra 2022 sa v Bratislave konalo Valné zhromaždenie Slovenskej komory stavebných inžinierov (ďalej aj SKSI) 2022, ktorého sa osobne zúčastnilo 77 autorizovaných inžinierov, 11 dobrovoľných členov – fyzických osôb a 25 dobrovoľných členov – právnické osoby. Nepriamo cez splnomocnenia až 833 členov.
20200919_095726.jpg

Valné zhromaždenie SKSI 2020 potvrdilo správny smer v SKSI

Dňa 19. septembra 2020 sa v Bratislave konalo Valné zhromaždenie Slovenskej komory stavebných inžinierov (ďalej aj SKSI) 2020, na ktorom sa osobne zúčastnilo 59 autorizovaných členov, 3 dobrovoľní členovia – fyzické osoby a 21 dobrovoľných členov – právnické osoby.