Christmas gift boxes wrapped in kraft paper on blue wooden table. Zero waste, eco friendly packaging.

Šťastné a zelené Vianoce!

Vianoce vnímame hlavne ako sviatky radosti, pokoja a rodinnej pohody. V ostatných rokoch si však všímame, ako sa tieto tradičné sviatky postupne menia na sviatky nadmerného konzumu a veľkého množstva vyhodeného odpadu.