V Hviezdoslavove analyzovali zmesový odpad a ukázalo sa, že sa z neho dali vytriediť ešte tri štvrtiny

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať Diskusia
Odpad, smeti
Foto: ilustračné, Getty images

Podľa analýzy sa dá takmer 76 percent zo zmesového odpadu vytriediť.

Obec Hviezdoslavov v okrese Dunajská streda s podpredsedom Bratislavského samosprávneho kraja Michalom Sabom (PS) realizovala analýzu zmesového odpadu, aby zhodnotili stav a navrhli opatrenia, ktoré zvýšia mieru triedenia a znížia závislosť od skládkovania.

Chýba osveta aj infraštruktúra

Podľa Saba chýbajú ľuďom informácie a správna infraštruktúra. Informoval o tom z Progresívneho Slovenska Radovan Choleva.

Analyzovaný odpad bol vyvezený z obce 28. júna. Zo 76 percent tvoril až 48 percent kuchynský biologický rozložiteľný odpad. Na druhom mieste bolo sklo s 10 percentami, plasty s ôsmimi percentami a papier s piatimi percentami.

„Nielen osveta, ale v prvom rade vhodná a dostupná infraštruktúra sú rozhodujúcimi faktormi, ak chceme zlepšiť nakladanie s odpadmi. Zohľadnenie donáškovej vzdialenosti, či adresnosti odpadov, by mali byť aktívnymi parametrami odpadovej politiky samospráv. Je kľúčové vytvoriť podmienky pre samosprávy a ľudí tak, aby Slovensko zvýšilo mieru recyklácie,” povedal Sabo.

Medzi odpad, ktorý sa nedal vytriediť, skončili iba cigaretové ohorky, plné vrecká do vysávača, psie exkrementy, plienky a dámske hygienické potreby.

Menej odpadu, menej platenia

Na základe výsledkov môže obec Hviezdoslavov a aj iné obce a mestá prijať opatrenia na zlepšenie triedenia odpadu a znižovanie jeho množstva.

„Mrzí ma výsledok, a síce, že do čiernych nádob aj naďalej vkladáme to, čo do nich nepatrí a čo do nich vôbec ísť nemusí. Verím, že posilňovaním odpadovej infraštruktúry a osvetovou činnosťou sa i v tomto prípade postupne zlepšíme. Náznaky tu sú. Čím menej odpadu budeme tvoriť, tým menej zaň, koniec koncov, budeme musieť platiť. Je to len a len na nás,” povedal starosta obce Hviezdoslavov Marek Lackovič.

Návrh na smart zberný dvor

Obci bol predložený plán na intenzívnu edukačnú a osvetovú činnosť a návrh na vybudovanie moderného smart zberného dvora.

Ten umožní ľuďom pohodlný prístup a odovzdanie odpadov tak, aby mohli byť v maximálnej možnej miere zrecyklované.

„Súčasťou zberného dvora by malo byť aj re-use centrum. Aby mohol byť súčasný systém množstvového zberu efektívnejší, boli prediskutované aj možnosti na zvýšenie adresnosti odpadov, pri ktorej by každá domácnosť presne vedela, koľko akého odpadu produkuje a dostávala tipy, ako svoje odpady znižovať,“ uzavrelo PS.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať Diskusia
Viac k osobe Marek LackovičMichal Sabo
Firmy a inštitúcie PS Progresívne Slovensko