Schneider electric named as a lighthouse in diversity equity inclusion by the world economic forum.jpg.jpg

Ako globálne firmy pristupujú k rovnosti odmeňovania

Spoločnosť Schneider Electric, líder v oblasti digitálnej transformácie riadenia a automatizácie energetiky získala ocenenie za iniciatívu spravodlivého odmeňovania na pôde Svetového ekonomického fóra.