Les_1500x1125px.jpg

Prečo je najväčším filtrom CO₂ na Slovensku les?

V poslednom období sa asi väčšina z nás stretla s rôznymi správami a apelmi týkajúcimi sa udržateľnosti, znižovania emisií oxidu uhličitého (CO₂) či s pojmami ako uhlíková neutralita a uhlíková stopa.