Chris montgomery smgtvepind4 unsplash.jpg

Komenského inštitút učí pedagógov ako nenaletieť na konšpirácie

Kritické myslenie, mediálna gramotnosť a životné prostredie patria k najväčším výzvam dnešnej doby. Pre pedagógov a pedagogičky je náročné zorientovať sa v spleti množstva rôznych informácií, viesť hodnotovú diskusiu, realizovať praktickú envirovýchovu a pripraviť svojich žiakov na súčasný svet.