Female surgeon wearing surgical mask on in operating room at hospital

Výkon jednodňových operácií a COVID-19. Kedy zákrok neodkladať?

Obdobie pandémie poznačilo aj oblasť výkonov jednodňových operácií. Tie sa odkladali z dôvodu preťaženia zdravotníckych zariadení. No každý úkon, ktorý má skvalitniť náš život a predovšetkým zlepšiť naše zdravie, je pre nás dôležitý. Ako je tomu teraz? Môžu sa podstúpiť operácie v súčasnosti?
Portrait of female surgeon ready for an operation

Potrebujete ísť na jednodňovú chirurgiu? Union zvyšuje jej dostupnosť

Zdravotná poisťovňa Union po rokovaní so Slovenskou asociáciou jednodňovej chirurgie chce v najvyššej možnej miere zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre svojich poistencov, v komfortných čakacích lehotách, a to prostredníctvom zvýšenia finančných zdrojov alokovaných v zariadeniach jednodňovej chirurgie.