Sario univerzity timeline socialne siete.jpg

Problémy z praxe riešia firmy priamo s univerzitami

Projekt Prax pre univerzity, riešenia pre firmy Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) prepája slovenské firmy s univerzitami a výskumnými inštitúciami na riešenie konkrétnych otázok z praxe firiem.