1.png

Zefektívnite distribučnú logistiku vďaka týmto tipom ( SITAdoprava.sk)

Pri skladovaní a distribúcii produktov sa dajú využívať viaceré praktické riešenia a tipy. Prostredníctvom nich dokážete zefektívniť prácu, vytvoriť vhodné pracovné prostredie a ušetriť nielen čas, ale aj peniaze. Uľahčite zamestnancom manipuláciu s tovarom a postarajte sa o výber najlepšej a najrýchlejšej distribučnej trasy.
Peniaze

TÝŽDENNÍK: Regulátor verzus distribuční čarodejníci ( SITAenergetika.sk)

Regulátor má podozrenie, že distribučky si dávajú do nákladov fiktívne majetky. Ak je pravdou, to čo tvrdí, tak ide o distribučných čarodejníkov. Veď sa im darilo klamať regulátora viac ako osem rokov. Regulátora, o ktorom predseda vlády vyhlasuje, že má vďaka jeho vláde silné kompetencie.
Ilustračné foto

Distribučnú sústavu si nebude môcť postaviť kto chce ( SITAenergetika.sk)

Poslanec Martin Poliačik navrhoval vypustiť zo zákona o energetike ustanovenia, podľa ktorých predpokladom na vydanie osvedčenia na výstavbu distribučnej sústavy alebo siete je, že na danom území ešte nie je vybudovaná distribučná sústava alebo sieť, alebo nie je taká sústava alebo sieť plánovaná.