Aed pristroj.jpg

Kaufland v spolupráci s OZ Záchrana venoval obciam defibrilátory, ktoré budú zachraňovať ľudské životy

Srdcovo-cievne ochorenia tvoria takmer polovicu príčin úmrtí na Slovensku. Lekárov Záchrannej zdravotnej služby (ZZS) vysielajú ročne k viac ako 8 tisíckam prípadov zástavy srdca. S cieľom prispieť k záchrane ľudských životov sa spoločnosť Kaufland Slovenská republika rozhodla darovať v spolupráci s Občianskym združením Záchrana slovenským obciam 10 automatických externých defibrilátorov (AED).