Candles in a church background

Kresťanská únia ponúka pomoc pri obnovení verejných bohoslužieb

Predstavitelia Kresťanskej únie, predsedníčka Anna Záborská a poslanci NR SR Richard Vašečka, Radovan Marcinčin, Ján Szőllős a Katarína Hatráková pokladajú list biskupov premiérovi a členom vlády, týkajúci sa sprístupnenia duchovnej služby, za opodstatnený.