Vigil light, candle with the miner belongings (helmet, gloves, pickaxe, vest, belt)

Štátna pomoc na uzatváranie baní na hornej Nitre

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) ako poskytovateľ a spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza, a. s. (HBP, a.s.) ako prijímateľ podpísali 2. augusta 2021 zmluvu o poskytnutí štátnej pomoci na uľahčenie zatvorenia uhoľných baní neschopných konkurencie.