Štát chce preverovať zahraničné investície, dôvodom má byť ochrana bezpečnosti verejného poriadku

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
peniaze, slovenská zástava
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com.

Štát chce z dôvodu ochrany bezpečnosti a verejného poriadku preverovať zahraničné investície. Predpokladá to návrh zákona, ktorý Ministerstvo hospodárstva SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.

Dôvodom je aktuálny vývoj a trendy v globálnom hospodárskom priestore, ako aj vzájomná otvorenosť ekonomík Európskej únie, ktoré podľa rezortu prispeli k tomu, že aj napriek všeobecne pozitívnemu vplyvu prichádzajúcich zahraničných investícií, je nutné venovať im zvýšenú pozornosť a identifikovať ich potenciál a spôsobilosť negatívne ovplyvniť bezpečnosť alebo verejný poriadok. Zmeny by mali platiť od januára budúceho roka.

Osobitný prístup ku kritickým investíciám

„Nastavený mechanizmus preverovania predstavuje efektívny nástroj ochrany pred bezpečnostnými rizikami spojenými so zahraničnými investíciami,“ uvádza sa v predkladacej správe. Jeho zavedením bude Slovensko vedieť nie len monitorovať bezpečnostné riziká, ale ich aj eliminovať, a to prijatím konkrétnych opatrení vo forme stanovenia podmienok pre realizáciu zahraničnej investície alebo jej prípadným zakázaním.

Osobitne by sa malo pristupovať k tzv. kritickým zahraničným investíciám, napríklad v oblasti obrany, biotechnológie, prvkov kritickej infraštruktúry, či médií, ktorých uskutočnenie bude bez predchádzajúceho posúdenia zakázané.

Samotné ministerstvo priznáva, že preverovanie predstavuje určité obmedzenie v oblasti zahraničných investícií, návrh zákona je však podľa neho koncipovaný tak, aby bola zaručená právna istota zahraničných investorov ako aj nediskriminačné zaobchádzanie.

Slovenská ekonomika zostane otvorená

„Po prijatí návrhu zákona Slovensko ostane naďalej otvorenou ekonomikou, nakoľko zámerom navrhovanej právnej úpravy nie je zníženie prílevu zahraničných investícií, ale výlučne ochrana bezpečnosti a verejného poriadku,“ konštatuje rezort.

Uvedené podľa neho potvrdzuje aj prax členských štátov Európskej únie, ktoré národné mechanizmy preverovania uplatňujú a nezaznamenali pokles prílevu zahraničných investícií.

Rezort hospodárstva bude pôsobiť ako ústredný orgán štátnej správy na úseku preverovania zahraničných investícií, konzultujúcimi orgánmi budú vždy rezorty vnútra, obrany a zahraničných vecí a európskych záležitostí. V rámci spolupráce ďalej Policajný zbor, Slovenská informačná služba a Vojenské spravodajstvo.

Zriadená bude stála expertná skupina. Tá bude rozhodovať o povolení, ale aj o podmienečnom povolení zahraničnej investície, respektíve bude predkladať vláde na vyjadrenie stanovisko, podľa ktorého má zahraničná investícia negatívny vplyv, alebo ohrozuje či narúša, bezpečnosť alebo verejný poriadok Slovenska či Európskej únie.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie MH Ministerstvo hospodárstva SR