Sociálna poisťovňa pre pokles poberateľov vypláca menej garančných dávok ako pred rokom

Peniaze, eurá
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com

Dávku garančného poistenia dostávalo zo Sociálnej poisťovne počas prvých dvoch mesiacov tohto roka priemerne mesačne 31 osôb. Na uspokojenie mzdových nárokov zamestnancov pri platobnej neschopnosti zamestnávateľov tak poisťovňa vynaložila 129-tisíc eur.

V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka ide o pokles o 40 poberateľov dávky mesačne, medziročne výdavky na garančné dávky klesli o 167-tisíc eur. Uvádza sa to v správe o hospodárení Sociálnej poisťovne za január a február tohto roka.

Dávka garančného poistenia

Garančné poistenie je poistenie pre prípad platobnej neschopnosti zamestnávateľa na uspokojovanie nárokov zamestnanca a na úhradu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie nezaplatených zamestnávateľom do základného fondu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.

Zamestnanec v pracovnom pomere, člen družstva, ktorý je v pracovnom vzťahu k družstvu, a osoba, ktorá vykonáva práce na základe dohody o brigádnickej práci študentov, dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti, má nárok na jednorazovú dávku garančného poistenia, ak sa jeho zamestnávateľ stal platobne neschopný a nemôže uspokojiť jeho nároky vyplývajúce z pracovnoprávneho vzťahu.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie Sociálna poisťovňa