Slovensko doposiaľ neprijalo záväzok na ukončenie bezdomovectva, problémom je aj segregácia Rómov

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
bezdomovec
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Tento článok pre vás načítala AI.

Slovensko doposiaľ neprijalo záväzok chrániť právo na bývanie a ukončovať bezdomovectvo. Upozornila na to nezisková organizácia Amnesty International Slovensko (AIS), ktorá zároveň pripomína, že adekvátne bývanie je základnou podmienkou pre dôstojný život a aj východiskom pre zabezpečenie ďalších životných potrieb.

Za kľúčový krok k dodržiavaniu ľudskoprávnych záväzkov krajiny pokladá pristúpenie k dohovorom Rady Európy, akým je napr. článok 31 Európskej sociálnej charty.

Podpisom tohto článku sa Slovensko zaviaže zabezpečiť adekvátne dostupné bývanie pre obyvateľstvo v rozumnom časovom horizonte a zároveň s maximálnym využitím dostupných zdrojov, čo by podľa organizácie mohlo viesť k ochrane práva na bývanie a ukončeniu bezdomovectva.

AIS ďalej upozorňuje aj na problém segregácie rómskej populácie. „Neúmerný počet Rómov na Slovensku žil aj v roku 2023 v segregovaných, environmentálne nebezpečných obydliach s nedostatočným prístupom k vode, sanitácii a elektrine. Vláda dodnes neprijala systémové opatrenia na riešenie tejto situácie a jej laxný prístup túto krízu a s ňou súvisiace problémy iba prehlbuje,“ myslí si organizácia.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie Amnesty International Slovensko