Poslanci vytvorenie inštitútu partnerského spolužitia neposunuli do druhého čítania (video)

Parlament
Foto: ilustračné, SITA/Národná rada SR

Návrh na vytvorenie inštitútu partnerského spolužitia v stredu poslanci Národnej rady (NR) SR neposunuli do druhého čítania. Cieľom návrhu strany Sloboda a Solidarita (SaS) bolo zlepšiť legislatívu v oblasti majetkových práv týkajúcu sa osôb žijúcich v spoločnej domácnosti. Liberáli navrhovali zaviesť pojmy „spolužijúci partner“ a „spolužijúca partnerka“.

Rodovo neutrálny návrh

Návrh bol koncipovaný ako rodovo neutrálny, to znamená, že umožňuje uzatvorenie partnerského spolužitia tak medzi dvoma osobami rôzneho pohlavia (druh a družka), ako aj medzi osobami rovnakého pohlavia.

Ak by bol návrh schválený, partnerské spolužitie by vzniklo formou notárskej zápisnice a zaniklo buď rovnakou formou, alebo vstupom do manželstva či smrťou. Predpokladom na spôsobilosť pre partnerské spolužitie bol podľa návrhu plnoletosť, partneri nemohli byť manželia ani pokrvní príbuzní.

Dedenie a zdravotná dokumentácia

Slovensko je jednou zo šiestich krajín Európskej únie, ktorá nemá nijaký spôsobom upravené vzťahy osôb rovnakého pohlavia. Návrh z dielne liberálov bol novelou ôsmich zákonov. Nevytváralo by sa ním plnohodnotné životné partnerstvo, ale upravovali by sa majetkové práva a niektoré životné situácie.

Ide napríklad o sprístupňovanie zdravotnej dokumentácie, zavedenie bezpodielového spoluvlastníctva, zaradenie partnerov do prvej dedičskej skupiny, sprevádzanie k lekárovi, nárok na ošetrovné, plnenie z poistného po smrti poisteného partnera, poukazovanie dávky na účet inej osoby na žiadosť poberateľa dávky či jednorazové odškodnenie v prípade smrti v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Návrh zákona vychádzal podľa SaS z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky, ktoré obsahuje zámer zlepšiť legislatívu v oblasti majetkových práv, týkajúcu sa osôb žijúcich v spoločnej domácnosti.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie Európska úniaNárodná rada SRSaS Sloboda a Solidarita