Ondrej Dostál

Okupácia bola podľa OKS ďalším zo zločinov komunizmu

V noci z 20. na 21. augusta 1968 vojaci piatich krajín Varšavskej zmluvy – Bulharska, Maďarska, Nemeckej demokratickej republiky, Poľska a Zväzu sovietskych socialistických republík vtrhli na územie Československa, invázia zmarila snahy Pražskej jari.