Boris Zala

Zala oficiálne požiadal o prerušenie členstva v Smere-SD

Podľa stanov Smeru-SD členstvo v strane môže byť prerušené na základe písomnej žiadosti člena doručenej príslušnej okresnej organizácii strany zo zdravotných alebo závažných osobných dôvodov na žiadateľom uvedené obdobie.