Opatrenia proti koronavírusu na Slovensku sa rušia v dvoch fázach, prvé zmeny sú od soboty 26. februára

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
COVID 19: Otvorili gastro prevádzky pre OP
Foto: SITA/Branislav Bibel
  • aktualizované 26. februára 9:30

Opatrenia proti SARS-CoV-2 (variant omikron) na Slovensku sa rušia v dvoch fázach. V prvej, od konca februára, sa zrušia tzv. režimy OTP, OP, OP+ s kapacitným obmedzeniami, tak aby sa minimalizovalo individuálne riziko nákazy vo vysoko rizikových vekových skupinách. V druhej, od konca marca 2022, sa navrhuje uvoľnenie ďalších protiepidemických opatrení v spoločnosti.

Zostáva iba režim „základ“

Prvá fáza rušenia opatrení je od 26. februára do 25. marca, kedy sa rušia spomínané režimy a zostane iba režim „základ“. Respirátor bude počas tohto obdobia povinný v interiéri a v exteriéri na hromadných podujatiach.

Viac o téme: Koronavírus

Zamestnávateľom sa naďalej odporúča využívať v maximálnej možnej miere home office. Domáca karanténa sa už nebude aplikovať pri kontakte s pozitívnym spolužiakom v triede. Opatrenia sa zmenia aj pri hromadných podujatiach.

Dve kategórie hromadných podujatí

Z novej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR), ktorá je platná od soboty 26. februára tiež vyplýva, že všetky hromadné podujatia sa už delia na dve kategórie, a to na nízko rizikové a vysoko rizikové.

Medzi nízko rizikové patria podujatia, pri ktorých bude fixné sedenie alebo státie a účastníci budú mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom. Maximálna účasť bude 500 osôb alebo 50 percent kapacity priestoru. Patria sem napríklad divadlá, bohoslužby, kiná, viaceré druhy kultúrnych podujatí, športové podujatia a podobne.

Vysoko rizikové sú ostatné podujatia, ako aj podujatia konané v prevádzkach verejného stravovania, ktoré nedokážu splniť podmienky pre nízko rizikové podujatia, kde bude povolená maximálna účasť 50 osôb. Týkať sa to bude svadieb, karov, osláv, večierkov, plesov či diskoték.

Pre niektoré podujatia delenie neplatí

Delenie na nízko a vysoko rizikové podujatia sa nevzťahuju na cirkevné alebo civilné verzie sobášneho obradu, obrad krstu a pohrebný obrad.

Taktiež neplatí pre zasadnutia a schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov či zasadnutia uskutočňované na základe zákona. Delenie neplatí aj pre voľby, podujatia profesionálnych športových súťaží a iné športové podujatia a činnosti.

Po novom sa delenie nevzťahuje ani na hromadné podujatia výstav v priestoroch prevádzok výstavísk v kapacite maximálne 500 osôb alebo maximálne 50 percent kapacity priestorov.

Organizátori majú určité povinnosti

Na hromadných podujatiach sa ruší povinnosť uchovávať zoznam účastníkov podujatí. Vstup môžu mať umožnení len účastníci s prekrytými hornými dýchacími cestami.

Organizátori musia vykonávať častú dezinfekciu priestorov, dotykových plôch, kľučiek či podláh v interiéri. Hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami a pri vstupe musí byť zabezpečená dezinfekcia rúk.

Organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí.

Ubytovacie zariadenia bez limitu

V reštauráciách je povinné sedenie a čašníci môžu obsluhovať len pri stoloch, platí to aj pre terasy. Na športových súťažiach a tréningoch môže byť počas prvej fázy uvoľňovania opatrení maximálne 100 športovcov. Ubytovacie zariadenia budú bez limitu.

Prevádzky služieb, ako sú napríklad gastro prevádzky s konzumáciou na mieste, fitness či wellness služby, majú obmedzené otváracie hodiny od 5:00 do 24:00. Obmedzenie neplatí pre niektoré služby a všetky maloobchodné prevádzky.

Vo väčšine prevádzok sa zrušilo kapacitné obmedzenie, teda pravidlo jednej osoby na 15 metrov štvorcových. Vstup a pobyt vo vnútorných aj vonkajších priestoroch bude umožnený len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami.

Povinnosťou prevádzok je tiež zabezpečiť pri vstupe dezinfekciu na ruky alebo jednorazové rukavice a zabezpečiť zachovávanie odstupov v radoch osôb minimálne dva metre, s výnimkou ľudí žijúcich v spoločnej domácností, alebo asistentov osôb s ťažkým zdravotným postihnutím. Vyhláška tiež stanovuje opatrenia, ktoré sú jednotlivé prevádzky povinné dodržiavať.

Druhá fáza nastane na konci marca

Druhá fáza potom nastane od 26. marca. Od tohto dňa sa zrušia kapacitné obmedzenia, obmedzenia prevádzkových hodín, upravia sa povinnosti nosenia respirátorov či rúšok na základe vývoja epidemiologickej situácie, zruší sa karanténa pri úzkom kontakte s pozitívnou osobou. Karanténa bude nahradená nosením respirátora po dobu 10 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou.

Vládny kabinet si však ponechal aj takzvané zadné vrátka. „Prípadná zmena harmonogramu uvoľňovania, alebo úpravu samotných opatrení môže byť odôvodnená v prípade zmeny epidemickej situácie na Slovensku v podobe výrazného rastu hospitalizácií (obzvlášť klinicky ťažších priebehov), či nové riziko spôsobené prípadným novým rizikovým variantom SARS-CoV-2 šíriacim sa v iných Európskych krajinách,“ konštatoval vládny kabinet.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať