V rezorte dopravy sa nakopilo veľa problémov, upozorňujú experti

Traffic on highway with cars.
Ilustračné foto Foto: Getty images

Oslovení dopravní odborníci nám prezradili svoje očakávania od novej vlády aj ministra dopravy a výstavby. Ich úloha je o to ťažšia, že od svojho začiatku musia riešiť prioritne problémy súvisiace so šírením pandémie koronavírusu a jeho nepriaznivými dopadmi na ekonomiku, vrátane dopravy, ako aj ďalších sektorov v rámci pôsobnosti rezortu. So svojimi zámermi sa nám zdôveril aj samotný minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nominant hnutia Sme rodina).

Viac o téme Koronavírus

Šéfa rezortu čaká množstvo práce

Generálny riaditeľ Výskumného ústavu dopravného, a. s., Ľubomír Palčák uviedol, že nový minister dopravy a výstavby aj celá vláda nastúpili vo veľmi ťažkom období, asi zatiaľ najťažšom.

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s opatreniami štátu proti koronavírusu je podľa neho prioritná ochrana ľudského zdravia a životov a následne záchrana ekonomiky.

„Ale vidíme aj v takých kritických časoch, aká je doprava veľmi dôležitá. Či už kvalitná dopravná infraštruktúra a hlavne verejná osobná doprava,“ poznamenal odborník.

Nový minister dopravy je podľa informácií šéfa VÚD schopný manažér a odborník hlavne v jednej časti pôsobnosti ministerstva, a to v telekomunikáciách.

„Verím, že sa obkolesí kvalitnými ľuďmi, rýchlo sa zoznámi so stavom rezortu a stanoví si ciele, ktoré budú merateľné a hlavne reálne. Myslím, že hlavne reálnosť cieľov je dôležitá. Čaká ho veľmi veľa roboty a problémov,“ upozornil Palčák.

Dôležité úseky D1 značne meškajú

Výstavba viacerých dôležitých úsekoch diaľnice D1 výrazne mešká. Napríklad, úsek Hubová – Ivachnová pri Ružomberku mal byť pôvodne hotový v lete 2017, pre zosuv pôdy, následnú zmenu trasy a predĺženie tunela Čebrať však môže byť dokončený najskôr v lete 2022.

Ešte väčší problém je na pozastavenej stavbe úseku Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala s tunelom Višňové, ktorý mal byť dokončený v závere minulého roka.

Po odchode bývalého zhotoviteľa pre neschopnosť pokračovať v projekte práce na tomto úseku sú zastavené už od vlaňajšieho leta a Národná diaľničná spoločnosť hľadá nového zhotoviteľa na dokončenie stavby. Podmienkou využitia európskych peňazí na tento úsek je, aby bol hotový najneskôr do konca roka 2023.

„Nedostatočné je tempo modernizácie železničnej infraštruktúry. Treba riešiť kritickú situáciu z pohľadu stavu ciest I. triedy, oveľa viac zatraktívnisť verejnú osobnú dopravu a prioritizovať železnicu, ale aj autobusovú dopravu. Tu by som hľadal aj riešenia ako najlepšie naložiť s akciami, ktoré vlastní štát v autobusových spoločnostiach,“ vymenoval Palčák časť ďalších problémov čakajúcich na šéfa rezortu dopravy. Posledné skúsenosti podľa experta ukazujú, že verejná doprava je nielen dôležitá, ale aj strategická.

Viac k téme Ekonomické dopady koronavírusu

Bude hriech nevyužiť eurofondy

Rezort dopravy a výstavby, v rámci svojej oveľa širšej pôsobnosti ako vyplýva z jeho názvu, bude musieť riešiť aj výstavbu nájomných bytov, ktorú má v programe hnutie Sme rodina, a s tým súvisiacu zmenu stavebného zákona, sľubovanú dlhé roky a stále nesplnenú.

„Všetko toto v súčasnosti bude veľmi ťažké zabezpečiť. Veľmi dôležité sú finančné zdroje, ktoré pri dopravných projektoch nie sú malé. V kríze, ktorá je pred nami, to bude veľmi ťažké. A to máme ešte cestovných ruch, ktorý teraz veľmi trpí a následky budú kritické,“ upozorňuje Palčák.

Za určité pozitívum považuje, že keď sa podarí zastaviť koronavírus u nás doma, ľudia sa budú báť ísť do zahraničia a v oveľa väčšej miere budú využívať domáce zariadenia cestovného ruchu. To by podľa neho bola aj taká slovenská solidarita.

„A práve z dôvodu, že finančne to bude veľmi náročné, bolo by priam hriechom, ak by sme eurofondy nevyužili do posledného eura. Nový minister to bude mať ťažké, ale ak mám pravdivé informácie o jeho manažérskych schopnostiach, tak to zvládne a držím mu palce,“ dodal Palčák.

Subjektívny výber projektov

Riaditeľ Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo (IDH) Rastislav Cenký tvrdí, že je potrebné zabezpečiť rýchlu, pohodlnú, bezpečnú a ekologickú dopravu. Navrhované opatrenia podľa neho musia ľuďom prinášať reálne benefity v dohľadnom čase a ľudia ich musia pocítiť vo zvýšení kvality života.

Pripomína, že je potrebné určiť víziu a stratégiu krajiny, identifikovať potreby, stanoviť ciele a merateľné ukazovatele pre kontrolu ich dosahovania.

„Tým, že v minulosti chýbala stratégia, výber projektov v rezorte je realizovaný na základe subjektívne stanovených kritérií a nie na základe potrieb a princípov hodnoty za peniaze. Pre naplnenie cieľov treba navrhovať tiež alternatívne riešenia a vyberať z nich v čase tie, ktoré prinesú požadovaný výsledok za akceptovateľnú a reálnu hodnotu,“ informoval Cenký.

Vláda by si podľa odborníka mala dať za cieľ reformu verejnej osobnej dopravy, ktorá by znamenala koordináciu a harmonizáciu všetkých druhov dopravy a zlepšenie dopravy, zjednotenie prepravných podmienok a zliav.

„Ak chce vláda zachovať sociálne balíčky v doprave, mala by sa zamyslieť nad systémovým uprataním bezplatnej prepravy. Zjednotenie sociálnych zliav a skupín, ktoré na sociálne zľavy majú nárok, by malo byť úlohou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, nie ministerstva dopravy,“ poznamenal Cenký.

Nevyhnutný nový stavebný zákon

Sociálne zľavy sú súčasťou sociálnej politiky a sú v konečnom dôsledku financované zo štátneho rozpočtu, preto kompetencie v tejto oblasti by sa podľa šéfa IDH mali centralizovať na štát.

Ten by mal cez výkon štátnej sociálnej politiky zastrešovanej rezortom práce, sociálnych vecí a rodiny jednoznačne a jednotne definovať sociálne skupiny, ako sú napríklad dôchodca, ťažko zdravotne postihnutý občan, žiak či študent. Zároveň by mal definovať minimálnu výšku sociálnej zľavy, ktorá bude týmto skupinám poskytnutá.

V stavebníctve je podľa experta potrebné urýchlene zmeniť stavebný zákon a tým urýchliť stavebné konanie.

„Tiež by sme sa mali zamyslieť nad stabilizáciou a zefektívnením stavebného sektora, ktorý je schopný ročne preinvestovať asi 800 miliónov eur. Preto by vláda mala mať jasný plán výstavby nepodiehajúci politickým cyklom na niekoľko rokov dopredu a kontinuálne stavby projektovať, pripravovať a stavať tak, aby projektanti, projektoví manažéri, prípravári a stavbári mali neustále prácu a plynule sa presúvali z projektu na projekt,“ navrhuje Cenký.

Očakáva, že takáto stabilizácia sama o sebe prinesie úsporu, pretože zníži riziko nedostatku práce a stavebné firmy si nebudú musieť odkladať peniaze na horšie časy.

„Spolu s elimináciou predražení vieme dosiahnuť ceny výstavby, ktoré nám otvoria možnosti financovania nezanedbateľnej časti výstavby z dostupných zdrojov,“ uzavrel Cenký.

Priority ministra dopravy

Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal považuje za jednu zo svojich priorít vo funkcii zefektívniť a zrýchliť výstavbu nájomných bytov.

Zároveň chce vytvoriť férové prostredie pre funkčné a transparentné hospodárske súťaže na cestné a železničné infraštruktúrne projekty tak, aby sa do nich mohlo zapojiť čo najviac uchádzačov s cieľom získať čo najlepšiu cenu a kvalitu.

„Medzi moje priority patrí aj riešenie problematiky mýtneho tendra, a to v úzkej spolupráci s NDS. V neposlednom rade je mojím cieľom vytvoriť stimulujúce a motivujúce prostredie pre odborníkov na ministerstve aj v podriadených organizáciách. Rovnako sú to eurofondové projekty z aktuálneho programového obdobia, na ktoré sa musíme maximálne sústrediť,“ povedal Doležal.

Súčasťou programového vyhlásenia vlády podľa neho preto budú všetky projekty, kde je nevyhnutné dočerpať eurofondy.

„Zároveň sa však rezort musí pripraviť na nové programové obdobie. Budeme teda pripravovať projekty tak, aby boli úspešné pri uchádzaní sa o európske peniaze. Neodmysliteľnou súčasťou programového vyhlásenia bude aj PPP projekt obchvatu Bratislavy,“ priblížil minister dopravy.

V tomto projekte chce doladiť niektoré body, ako celok ho považuje za dobre pripravený.

Zachovať funkčnosť kľúčových odvetví

Najakútnejšie je však podľa šéfa rezortu dopravy riešenie situácie po vypuknutí pandémie koronavírusu, ktorý zasiahol všetky oblasti života.

„Musíme zachovať maximálnu funkčnosť kľúčových odvetví ako sú železnice, pošty či autodoprava a zároveň ochrániť desiatky tisíc ľudí, ktorí v týchto oblastiach pracujú. Bez autodopravy totiž nebudeme mať zásobovanie, preto hneď, ako to epidemiologická situácia dovolí, uvoľníme zavedené reštrikcie,“ poznamenal Doležal.

Z dlhodobého hľadiska podľa ministra treba dočerpať eurofondy na cestné a železničné infraštruktúrne projekty, aby nám už neprepadli žiadne ďalšie peniaze Európskej únie.

„V dlhodobom meradle sa ministerstvo určite zameria aj na spomínaný obchvat Bratislavy,“ predpokladá Doležal. Z rôznych oblastí v rámci ministerstva má najbližšie, aj vzhľadom na svoje predošlé pôsobenie, k sekcii elektronických a poštových služieb.

„Myslím si, že skúsenosti zo strategického plánovania investičných priorít budem vedieť uplatniť prierezovo, či už v oblasti železníc, cestnej infraštruktúry aj stavebníctva,“ verí si Doležal.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Andrej DoležalĽubomír PalčákRastislav Cenký
Firmy a inštitúcie IDH SlovakiaMDV Ministerstvo dopravy a výstavby SRVýskumný ústav dopravný (VÚD)