Slovenská správa ciest začala tender na veľkoplošné opravy ciest za viac ako sto miliónov eur

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Oprava cesty
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com

Slovenská správa ciest (SSC) pripravuje veľkoplošné opravy ciest prvej triedy v Banskobystrickom a Žilinskom samosprávnom kraji predbežne takmer za 103 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Vyhlásila už verejnú súťaž na stavebné práce na štyri roky, pričom investíciu bude financovať zo štátneho rozpočtu. Veľkoplošné opravy zahŕňajú 37 úsekov ciest v oboch krajoch, majú zlepšiť stavebno-technický stav vozoviek.

Tender je vypísaný

„Na dosiahnutie tohto cieľa bude využívaná obnova jednotlivých vrstiev vozovky pomocou recyklačných technológií (recyklácia za studena na mieste) alebo výmena jednotlivých vrstiev vozovky podľa technických a kvalitatívnych podmienok,“ uviedli štátni cestári v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.

Lehota na predkladanie a otváranie ponúk je 17. apríla, platiť musia minimálne rok od tohto dátumu a pri ich vyhodnotení rozhoduje cena. Podľa informácií vo Vestníku verejného obstarávania cestári plánujú na základe výsledku tendra uzavrieť rámcovú dohodu s maximálne tromi vybranými uchádzačmi.

Dva kraje, tri firmy

Zákazku napriek veľkému objemu opráv v dvoch krajoch nerozdelili na časti, v minulosti v prípade obstarávania veľkoplošných opráv na celom Slovensku súťaž rozdelili na tri časti pre západ, stred a východ krajiny. V súťažných podkladoch zdôvodnili nerozdelenie aktuálnej zákazky tým, že model s rozdelením na tri časti použili predtým, pričom súčasťou časti stred boli Banskobystrický a Žilinský kraj.

Vzhľadom na to, že súčasná platná rámcová dohoda na veľkoplošné opravy ciest v časti pre Banskobystrický a Žilinský kraj je pred vyčerpaním finančného limitu, čím skončí jej platnosť, SSC sa rozhodla o jej opätovné obstaranie, pričom dve časti obstará až po vyčerpaní finančného limitu ich rámcových dohôd.

Recyklácia za studena

Slovenská správa ciest vo vyhlásenej súťaži žiada pri veľkoplošných opravách použiť viaceré technológie. Ide napríklad o výmenu krytu vozovky frézovaním a pokládkou hutnených asfaltových vrstiev, pričom hlavná technológia je doplnená o súvisiace práce, ktoré sú jej nevyhnutnou súčasťou, ako je spájací postrek, vystuženie, utesnenie technologických spojov či sanácií trhlín.

Budúci zhotovitelia by mali opravovať podkladové vrstvy vozovky technológiou recyklácie za studena na mieste vrátane výmeny krytu a povrch vozovky technológiou za studena kladených emulzných zmesí. Pri veľkoplošných opravách by mali využiť aj prvky digitálneho modelu stavby BIM.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie SSC Slovenská správa ciest