Diaľničiari začali tender na dokumentáciu pre územné rozhodnutie na R4 pri hranici s Poľskom

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Národná Národná diaľničná spoločnosť má v pláne spolupracovať s vysokými školami diaľničná spoločnosť
Foto: ilustračné, SITA/Peter Rusko.

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., (NDS) chce dať vypracovať dokumentáciu pre územné rozhodnutie a oznámenie o zmene navrhovanej činnosti pre plánovaný úsek rýchlostnej cesty R4 od štátnej hranice s Poľskom po mimoúrovňovú križovatku Vyšný Komárnik v dĺžke jedného kilometra.

Ako vyplýva z vyhlásenej verejnej súťaže, za tieto služby v trvaní do piatich mesiacov predpokladá zaplatiť 370-tisíc eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).

Intenzívny ekonomický rozvoj územia

Dokumentáciu pre územné rozhodnutie treba pripraviť do 90 dní, jej zvyšnú časť a oznámenie o zmene navrhovanej činnosti do 150 dní od účinnosti zmluvy s budúcim dodávateľom.

Podľa informácií vo Vestníku verejného obstarávania diaľničiari určili lehotu na predkladanie a otváranie ponúk 4. apríla, platiť musia minimálne desať mesiacov a rozhoduje cena. Úsek R4 od slovensko-poľskej hranice po Hunkovce v dĺžke takmer 8 kilometrov po dobudovaní vylúči ťažkú nákladnú a ostatnú tranzitnú dopravu z priľahlých obcí Vyšný Komárnik, Nižný Komárnik, Krajné Čierno a Hunkovce v okrese Svidník.

NDS v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania tiež uviedla, že rýchlostná cesta vytvorí aj predpoklady pre intenzívny ekonomický rozvoj územia a prijateľné životné prostredie pre obyvateľov dotknutých obcí. NDS aktuálne obstaráva zhotoviteľa aktualizácie štúdie realizovateľnosti pre prípravu výstavby R4 od hranice Slovenska a Poľska po Kapušany v okrese Prešov.

Rýchlejšie dobudovanie R4

Predpokladaná cena aktualizácie štúdie je 520-tisíc eur bez DPH, na základe nových údajov dopravného modelu a analýzy výnosov a nákladov má určiť problémy súčasného stavu z hľadiska bezpečnosti premávky, vplyvu na životné prostredie a kapacity cesty a križovatiek.

Podľa diaľničiarov má zároveň navrhnúť riešenia rešpektujúce trasovanie odporúčané v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie. NDS nedávno uzavrela s poľskou partnerskou spoločnosťou pre štátne cesty a diaľnice GDDKiA dohodu o spolupráci, z európskeho programu

Nástroj na prepájanie Európy tak získa 476-tisíc eur na prípravu aktualizácie štúdie. Spolupráca má pomôcť k rýchlejšiemu dobudovaniu R4 ako súčasti transeurópskej siete TEN-T a medzinárodného koridoru Via Carpatia, ktorý prepojí Baltské, Čierne a Egejské more pozdĺž východnej hranice Európskej únie.

Medzi Kapušanmi a hranicou s Poľskom je v pláne výstavba deviatich úsekov R4 v dĺžke takmer 60 kilometrov, na tejto trase je v prevádzke zatiaľ polovičný obchvat Svidníka v dĺžke zhruba 5 kilometrov.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie NDS Národná diaľničná spoločnosť