Aktualizované: Prevádzkovateľ vlakov na trati Žilina - Rajec je vraj vopred jasný, podľa AllRail je súťaž neférová

ZSSK sa zapojí do súťaže o prevádzkovanie trate Žilina - Rajec
ZSSK sa zapojí do súťaže o prevádzkovanie trate Žilina - Rajec Foto: Facebook
  • aktualizované 14. augusta 17:50

Združenie alternatívnych železničných dopravcov v Európe AllRail má obavy o férovosť vyhlásenej verejnej súťaže na prevádzku dotovanej osobnej železničnej dopravy na regionálnej trati Žilina – Rajec. Súťaž považuje za podozrivú pravdepodobne s vopred určeným víťazom, pričom má odôvodnené podozrenie, že skutočná konkurencia v tomto prípade nie je žiaduca.

Združenie so sídlom v Bruseli o tom informovalo v stredu v tlačovej správe s tým, že harmonogram tendra je podľa neho diskriminačný a zároveň vyzýva Protimonopolný úrad SR, aby ho preskúmal.

„Protekcionizmus maskovaný ako konkurenčné výberové konanie oslabuje jednotný európsky železničný priestor a je v rozpore s cieľmi štvrtého železničného balíčka EÚ,“ povedal generálny sekretár AllRail Nick Brooks. Námietky k tendru združenie zašle Ministerstvu dopravy a výstavby SR a príslušným orgánom EÚ.

Súčasným prevádzkovateľom je ZSSK

Ministerstvo dopravy vyhlásilo súťaž na prevádzku vlakov na trati Žilina – Rajec (21 kilometrov) 7. augusta s tým, že vybraný dopravca by mal na nej začať jazdiť od februára 2020, teda pol roka od začatia tendra.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť do súťaže do 6. septembra a až tí, ktorí splnia podmienky účasti, sa môžu oboznámiť s detailnými súťažnými podkladmi, vrátane rozsahu vlakov na trati, cestovnými poriadkami a finančnými podmienkami.

Predbežné oznámenie o súťaži vyhlásil rezort dopravy rok vopred. Osobnú vlakovú dopravu na uvedenej trati v súčasnosti prevádzkuje Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK).

Ostatní záujemcovia z Európy musia počkať

Združenie AllRail upozornilo, že podrobnosti o súťaži boli zverejnené na internetovej stránke ministerstva dopravy, pričom na oficiálnom portáli EÚ pre verejné súťaže je stále iba oznámenie o tom, že súťaž bude vyhlásená. Podľa združenia bude trvať ešte jeden, dva týždne, kým podrobnosti zverejnia aj tam, čo znamená, že ostatní záujemcovia z celej Európy musia počkať.

Férové výberové konanie na dotované železničné spoje v krajinách EÚ podľa odhadov môže viesť k úsporám 20 až 30 % nákladov a zvýšiť kvalitu prepravy na vysúťažených tratiach. Dosiahnuté úspory sa tak môžu investovať do iných projektov na zvýšenie atraktívnosti železnice.

Ministerstvo dopravy reagovalo tým, že v procese liberalizácie postupuje v súlade s nariadeniami EÚ. „Minimálne rok pred vyhlásením samotnej súťaže, v marci 2018, sme zverejnili predbežné oznámenia o zámere vyhlásiť takúto súťaž v Úradnom vestníku EÚ s rozsahom služieb a plánovaným dátumom začatia uplatňovania zmluvy o službách vo verejnom záujme a dobe jej trvania,“ uviedla pre agentúru SITA riaditeľka odboru komunikácie a hovorkyňa rezortu dopravy Karolína Ducká.

Aj z tohto dôvodu je ministerstvo presvedčené, že ide o dostatočne dlhý čas, aby sa prípadní záujemcovia o súťaž pripravili v predstihu. „Tvrdenie, že zahraniční dopravcovia musia ešte čakať na zverejnenie údajov v európskom vestníku, je nesprávne,“ poznamenala Ducká.

Jasný víťaz

Časový plán súťaže je podľa alternatívnych železničných dopravcov dôležitý. „Nielenže aj iní operátori z krajín mimo Slovenska potrebujú čas na prípravu podania, ale za predpokladu, že nový operátor získa zákazku, potrebujú aj dostatok času na prípravu samotného začatia prevádzky (zaobstaranie železničných vozidiel, nábor zamestnancov, administratíva),“ upozornilo združenie.

„Napríklad, v rovnakom čase, začiatkom augusta oznámilo Bavorsko v Nemecku vyhlásenie novej verejnej súťaže na dotované vlaky. Víťazný operátor má začať prevádzku až v roku 2023,“ uviedol AllRail.

Vysúťažený dopravca na trať Žilina – Rajec by mal začať prevádzku vlakov 1. februára 2020, čo je podľa združenia v porovnaní s Bavorskom nereálne krátke obdobie.

„Nový operátor bude mať na všetky prípravy iba dva, tri mesiace od vyhlásenia výsledkov výberového konania a podpisu zmluvy. V takomto výberovom konaní je preto pravdepodobne jasný víťaz – súčasný prevádzkovateľ, ktorý už má všetko na mieste k dispozícii – štátny železničný dopravca ZSSK,“ dodalo združenie.

Ide o jednoduchý železničný úsek

Pri trati Žilina – Rajec podľa rezortu dopravy ide z dopravného a technologického hľadiska o jednoduchý železničný úsek. „Spomínané porovnávanie so zámerom Bavorska je úplne neadekvátne, a to najmä rozsahom služieb, ktorý v súťaži v Bavorsku niekoľkonásobne prevyšuje slovenský zámer,“ upozornila Ducká.

Veríme, že prvú súťaž na Slovensku zvládneme plne v súlade s európskou i slovenskou legislatívou a nový dopravca prinesie na túto trať vyššiu kvalitu, a tým aj spokojnejších cestujúcich, čo je naším cieľom,“ dodala hovorkyňa.

Protimonopolný úrad SR (PMÚ) neprijal žiaden podnet a ani inú žiadosť, ktoré by sa týkali predmetnej verejnej súťaže. Posudzovanie podmienok vyhlásenej verejnej súťaže, napríklad, či nemajú diskriminačný charakter, Protimonopolný úrad SR nemá v kompetencii,“ informovala agentúru SITA hovorkyňa PMÚ Adriana Oľšavská.

Unáhlený a nedostatočne pripravený zámer

Zámer Ministerstva dopravy a výstavby SR (MDV) liberalizovať dotovanú železničnú osobnú dopravu na regionálnej trati Žilina – Rajec považuje Inštitút pre dopravu a hospodárstvo (IDH) za unáhlený a nedostatočne pripravený.

Krátky čas na prípravu záujemcov a vyžadovaný rýchly nástup vybraného dopravcu na trať podľa neho nahráva štátnej Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. (ZSSK).

Inštitút považuje plány na liberalizáciu za predčasné, navrhuje ju pozastaviť a pokračovať v nej až po vytvorení plánu dopravnej obsluhy najneskôr o päť rokov. Nové zmluvy na dopravnú obslužnosť by tak mali byť uzatvárané po roku 2019 na prechodné obdobie najviac päť rokov.

„Navrhujeme, aby príprava cieľov, podmienok, spôsobu a postupu liberalizácie železničnej osobnej dopravy bola zahrnutá do hlavných úloh pripravovanej Národnej dopravnej agentúry, ktorá by mala byť zodpovedná za koncepčné riešenie verejnej dopravy SR,“ uviedol pre agentúru SITA riaditeľ IDH Rastislav Cenký.

Prilákanie cestujúcich aj zvýšenie kvality

Liberalizáciu osobnej dopravy na železniciach je podľa neho potrebné riešiť koncepčne a koordinovane v rámci celej verejnej dopravy. „Nekoncepčný a nekoordinovaný prístup totiž môže viesť k zhoršeniu kvality verejnej osobnej dopravy alebo neodôvodnenému navýšeniu dotácií zo strany štátu,“ upozornil šéf inštitútu.

Ako ďalej poznamenal, primárnym cieľom by nemala byť výmena súčasného štátneho dopravcu iným alternatívnym dopravcom, ale prilákanie nových cestujúcich, zvýšenie kvality prepravy a zefektívnenie štátnych dotácií na dopravu osôb.

Liberalizácia musí byť nastavená tak, že železničná doprava bude naďalej vytvárať systémový, komplexne previazaný a inými dopravnými módmi doplňovaný systém s cieľom napĺňania podmienok verejného záujmu, dopravnej politiky štátu a pokrytia požiadavky obyvateľov v jednotlivých regiónoch,“ podotkol Cenký.

Motiváciou musí byť podľa neho najmä kvalita, dostatočná ponuka a nadväznosti spojov. Dopravcovia vo verejnom záujme by si podľa logiky postupu liberalizácie nemali vzájomne konkurovať, ale mali by spoločne vytvoriť pre štát priestor na finančne a výkonnostne efektívnu spoluprácu.

Viac súťaží v jednom balíku

Všetky vyhlasované súťaže podľa riaditeľa IDH by mali byť dostatočne veľké. Pri malých zákazkách totiž nie je možné dosiahnuť úspory z rozsahu. „Toto potvrdzujú skúsenosti z okolitých krajín, kde sa obvykle súťaží spoločne v jednom balíku viacero geograficky blízkych tratí s podobnými prevádzkovými požiadavkami a samostatne sa súťažia len významnejšie trate s väčším počtom nasadzovaných súprav,“ priblížil Cenký.

Zo súčasného zoznamu troch tratí, kde budú súťaže na výber dopravcu, je podľa neho v súlade s praxou v zahraničí iba trať Bratislava – Komárno. Rezort dopravy plánuje vyhlásiť súťaž na prevádzku vlakov aj na trati Košice – Moldava nad Bodvou.

Na hlavných tratiach s frekventovanou jazdou vlakov inštitút odporúča po vzore Veľkej Británie pristúpiť ku koordinovanej súťaži medzi rôznymi súbežnými dopravcami.

Dopravcovia tak budú navzájom súťažiť nielen o priazeň štátu v súťaži, ale aj konečného cestujúceho lepšími službami alebo nižšími cenami. Ministerstvo dopravy tieto pozitívne skúsenosti opomína, koordinovanú súťaž zatiaľ nepripúšťa a namiesto toho dlhodobo toleruje nekoordinovanú súťaž súbežných komerčných a dotovaných služieb, napríklad, vlaky na trase Košice – Praha alebo Bratislava – Praha, ktorá preukázateľne zvyšuje stratu dotovaných vlakov,“ dodal Cenký.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Nick Brooks
Firmy a inštitúcie AllRailIDH SlovakiaMDV Ministerstvo dopravy a výstavby SRPMÚ Protimonopolný úrad SRZSSK Železničná spoločnosť Slovensko