Národný výskum potvrdil vysoký podiel fajčenia medzi mladými Slovákmi

Cigareta, žena, fajčenie
Foto: ilustračné, Thinkstock.

Fajčenie medzi najmladšími vekovými skupinami stále dosahuje vysoké čísla. Vyplýva z Národného výskumu používania tabakových a nikotínových výrobkov v populácii detí a adolescentov v SR 2022, ktorý na svojej stránke zverejnilo ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Vstupná brána do fajčiarskej závislosti

Zároveň, aj napriek masovejšiemu rozšíreniu alternatívnych výrobkov v ostatných rokoch, zostávajú hlavnou vstupnou bránou do sveta fajčiarskej závislosti klasické cigarety.

Tie podľa výskumu oslovujú mladých v najväčšej miere s spomedzi všetkých tabakových a nikotínových produktov dostupných na trhu. Až 44 % Slovákov vo veku 12 až 21 rokov priznalo, že má s cigaretami skúsenosť a tretina respondentov fajčila v posledných 30 dňoch.

Nikotínové vrecúška skúsilo 10 %, e-cigarety 13 % a zahrievaný tabak 17 %. V posledných 30 dňoch použilo vrecká 5 %, e-cigarety 6 % a zahrievaný tabak 11%. Najmarkantnejšie sú rozdiely v miere denného používania, keď fajčenie medzi mladými dosiahlo 19 %, no denná miera užívania nikotínových vrecúšok bola 1 %, e-cigariet 2 % a zahrievaného tabaku 4%.

Fajčenie klasických cigariet

Aj v najnižších vekových kategóriách, do 18 rokov stále prevláda fajčenie klasických cigariet. V skupine od 12 až 13 rokov priznalo skúsenosť s fajčením 11 % respondentov, no v skupine 14 až 15 rokov to už bolo 29 % a vo veku 16 až 17 až 43%.

Oproti tomu, skúsenosť s novými alternatívnymi výrobkami sa v najmladšej skupine pohybovala od 2 až 4 %. V skupine 14 až 15 rokov to bolo 7 až 8 % a vo veku 16 až 17 rokov priznalo skúsenosť s alternatívami 13 až 15 % respondentov.

Denné používanie alternatív medzi mladistvými dosiahlo 0 až 2 %, zatiaľ čo podiel denného fajčenia dosiahol zhruba päťnásobné hodnoty a vo veku 16 až 17 rokov ho priznalo 12 % respondentov. Z pohľadu „prvej skúsenosti“ predstavujú opäť najväčšie riziko klasické cigarety, práve s nimi podľa výsledkov prieskumu deti experimentujú najčastejšie.

Zahrievaný tabak

Až dve tretiny z tých, ktorí majú skúsenosť s fajčením sa k cigaretám dostali pred 18. rokom života. Dvanásť percent z nich pritom priznalo, že to bolo už vo veku 7 až 11 rokov. Len 5 % vyskúšalo svoju prvú cigaretu až po dovŕšení plnoletosti.

Cigarety však v miere experimentovania dobiehajú nikotínové vrecúška. Zrejme, nedostatočná regulácia v prvých rokoch po ich uvedení na trh zapríčinila, že zhruba polovica mladých ľudí, ktorí s nimi majú skúsenosť, ich vyskúšala pred dovŕšením 18. roka života. Až 8 % pritom potvrdilo prvú skúsenosť s nikotínovými vreckami vo veku 7 až 11 rokov. K 1. januáru tohto roka začala platiť sprísnená legislatíva, ktorá zakazuje predaj tohto produktu ľuďom do 18 rokov.

Najnižší podiel experimentovania medzi deťmi a mladistvými má zahrievaný tabak. Zároveň ide o produkt s najvyšším priemerným vekom prvoužívateľov.

Reprezentatívny kvantitatívny prieskum uskutočnila agentúra FOCUS koncom minulého roka na reprezentatívnej vzorke 3 002 obyvateľov SR vo veku od 12 do 21 rokov.

Údaje boli zozbierané metódou štandardizovaných rozhovorov (face-to-face interviews) zaznamenaných do elektronického skriptu dotazníka. Veľkosť výberovej vzorky umožňuje zovšeobecniť základné výsledky prieskumu na populáciu vo veku 12-21 rokov s maximálnou odchýlkou ±1,8%.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR si dalo vypracovať prieskum v záujme eliminovať používanie tabakových a nikotínových výrobkov v populácii detí a adolescentov. Ministerstvo je súčasťou Národného koordinačného výboru na kontrolu tabaku zriadeného Úradom verejného zdravotníctva SR.

Profil respondentov
Profil respondentov.
Skúsenosti s používaním tabakových a nikotínových produktov
Skúsenosti s používaním tabakových a nikotínových produktov.
Skúsenosti s používaním tabakových a nikotínových produktov podľa pohlavia a veku
Skúsenosti s používaním tabakových a nikotínových produktov podľa pohlavia a veku.
Skúsenosti s používaním tabakových a nikotínových produktov podľa pohlavia a veku
Skúsenosti s používaním tabakových a nikotínových produktov podľa pohlavia a veku.
Skúsenosti s používaním tabakových a nikotínových produktov podľa pohlavia a veku
Skúsenosti s používaním tabakových a nikotínových produktov podľa pohlavia a veku.
Skúsenosti s používaním tabakových a nikotínových produktov podľa pohlavia a súčasne aj veku
Skúsenosti s používaním tabakových a nikotínových produktov podľa pohlavia a súčasne aj veku.
Skúsenosti s používaním tabakových a nikotínových produktov podľa pohlavia a veku
Skúsenosti s používaním tabakových a nikotínových produktov podľa pohlavia a veku.
Skúsenosti s používaním tabakových a nikotínových produktov podľa pohlavia a súčasne aj veku
Skúsenosti s používaním tabakových a nikotínových produktov podľa pohlavia a súčasne aj veku.
Skúsenosti s používaním tabakových a nikotínových produktov (celá populácia 12 - 21 rokov)
Skúsenosti s používaním tabakových a nikotínových produktov (celá populácia 12 – 21 rokov).
Skúsenosti s používaním tabakových a nikotínových produktov podľa pohlavia a veku
Skúsenosti s používaním tabakových a nikotínových produktov podľa pohlavia a veku.
Skúsenosti s používaním tabakových a nikotínových produktov podľa pohlavia a súčasne aj veku
Skúsenosti s používaním tabakových a nikotínových produktov podľa pohlavia a súčasne aj veku.
Prvá skúsenosť (odpovede tých, ktorí majú skúsenosť s daným tabakovým_nikotínovým produktom
Prvá skúsenosť (odpovede tých, ktorí majú skúsenosť s daným tabakovým/nikotínovým produktom).
Prvá skúsenosť (odpovede tých, ktorí za posledných 30 dní použili daný tabakový_nikotínový výrobok)
Prvá skúsenosť (odpovede tých, ktorí za posledných 30 dní použili daný tabakový/nikotínový výrobok).
Užívateľské zvyklosti
Užívateľské zvyklosti – koľko vyfajčia/užijú za deň (odpovede tých, ktorí za posledných 30 dní použili daný tabakový/nikotínový výrobok).
Motivácia k vyskúšaniu
Motivácia k vyskúšaniu (odpovede tých, ktorí majú skúsenosť s daným tabakovým/nikotínovým výrobkom).
Motivácia k vyskúšaniu
Motivácia k vyskúšaniu (odpovede tých, ktorí majú skúsenosť s daným tabakovým/nikotínovým výrobkom).
Motivácia k vyskúšaniu
Motivácia k vyskúšaniu (odpovede tých, ktorí za posledných 30 dní použili daný tabakový/nikotínový výrobok).
Motivácia k vyskúšaniu
Motivácia k vyskúšaniu (odpovede tých, ktorí za posledných 30 dní použili daný tabakový/nikotínový výrobok).
Dôvody používania
Dôvody používania (odpovede tých, ktorí za posledných 30 dní použili daný tabakový/nikotínový výrobok).
Dôvody používania
Dôvody používania (odpovede tých, ktorí za posledných 30 dní použili daný tabakový/nikotínový výrobok).
Spôsoby zaobstarania
Spôsoby zaobstarania (odpovede tých, ktorí za posledných 30 dní použili daný tabakový/nikotínový výrobok).
Miesto nákupu
Miesto nákupu (odpovede tých, ktorí za posledných 30 dní použili daný tabakový/nikotínový výrobok).
Odmietnutie pri nákupe
Odmietnutie pri nákupe (odpovede tých, ktorí majú menej ako 18 rokov a za posledných 30 dní použili daný tabakový/nikotínový výrobok, pričom si ho sami kupovali).
Mentolové príchute
Mentolové príchute (odpovede tých, ktorí za posledných 30 dní použili daný tabakový/nikotínový výrobok).
Reakcia na ponúknutý tabakový_nikotínový výrobok
Reakcia na ponúknutý tabakový/nikotínový výrobok.
Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MŠVVaŠ Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SRÚVZ Úrad verejného zdravotníctva SR