Najväčšími kritikmi zmien v stavebníctve zostávajú mestá a obce. Zmeniť to nemusí ani opakované pripomienkovanie

Výstavba, žeriav, stavebníctvo
Foto: pixabay.com

Po veľkej verejnej kritike predložených nových pravidiel v stavebníctve, najmä od miestnych samospráv, zamestnávateľov a mimovládnych organizácií, sa dalo predpokladať, že budú len ťažko priechodné. Takmer päťtisíc pripomienok, vrátane skoro troch tisícok zásadných, je predsa len priveľa aj pre také zásadné zmeny, ktoré majú nahradiť zastaraný, skoro polstoročný stavebný zákon.

Podpredsedovi vlády pre legislatívu a strategické plánovanie Štefanovi Holému (nom. Sme rodina) po úvodnom pripomienkovaní vzájomne súvisiacich návrhov zákonov o územnom plánovaní a výstavbe vlastne ani nezostalo iné, ako ich prepracovať, zohľadniť viaceré výhrady a opäť predložiť na verejnú diskusiu.

Ako už vicepremiér oznámil, plánuje tak urobiť začiatkom júla, no podľa neho navrhované zákony v stavebníctve sa systémovo nemenia. A to môže byť zdrojom ďalších možných problémov.

Opakuje sa tak nedávna situácia s novelou verejného obstarávania, ktorú Holý po značnom odpore verejnosti k prvému návrhu zásadne upravil do kompromisnej podoby v spolupráci s Úradom pre verejné obstarávanie.

Zásah do pôsobnosti samospráv

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) malo k návrhom zákonov o územnom plánovaní a výstavbe viac ako sto zásadných pripomienok a žiadalo ich úplne stiahnuť z legislatívneho procesu. Odmieta ich, lebo sú podľa neho v rozpore s množstvom noriem a princípov, napríklad, aj s dokumentom Európska charta územnej samosprávy.

Medzi hlavnými výhradami ZMOS-u je plánovaný návrat miestnych stavebných úradov späť do kompetencie štátu. Tie by mal po novom centrálne zastrešovať úrad pre územné plánovanie a výstavbu, pôsobnosť v tejto oblasti by mal prevziať z ministerstva dopravy a výstavby.

Návrh zákona o výstavbe podľa združenia nerieši hlavné problémy samospráv v stavebníctve, neprípustne zasahuje do ich kompetencií a obmedzuje ich právo rozhodovať o vlastnom územnom rozvoji.

Za rýchlu novelu

Združenie zároveň navrhlo pripraviť rýchlu novelu súčasného stavebného zákona na odstránenie najväčších problémov, ktoré sú dôvodom aj prieťahov v konaniach. Predseda ZMOS-u a primátor Liptovského Hrádka Branislav Tréger uviedol, že po takom veľkom počte pripomienok by bolo v každom štandardnom štáte normálne stiahnutie presadzovaných zákonov.

Ich uvedením do života sa podľa neho narobia veľké škody. „Za ne bude musieť niesť niekto zodpovednosť, ale samospráva to nebude. ZMOS navrhoval, aby sa v čase, kedy nie sú dočerpané eurofondy z Integrovaného regionálneho operačného programu a začína nové programové obdobie, spravila novelizácia stavebného zákona,“ hovorí Tréger.

Tvrdí, že pôvodný stavebný zákon, ktorý je prežitý a nerieši čierne stavby, či štátny stavebný dohľad, je potrebné rýchlo novelizovať a kontinuálne zaviesť do praxe veci potrebné pre výstavbu. ZMOS má pritom pripravené paragrafové znenie tejto novely.

„Dokonca na poslednej Rade ZMOS sme deklarovali, že združenie DEUS dokáže zastrešiť digitalizáciu celého procesu. Pripomínam, že DEUS je združenie Ministerstva financií SR a ZMOS,“ poznamenal Tréger s tým, že majú snahu rokovať a diskutovať o tom na vysoko odbornej úrovni.

Branislav Tréger
Predseda Združenia miest a obcí Slovenska a primátor Liptovského Hrádka Branislav Tréger. Foto: archívne, SITA/Branislav Bibel

Trvajú na výhradách

Únia miest Slovenska (ÚMS) považuje celý doterajší proces v súvislosti s predstavenou novou stavebnou legislatívou za absolútne neakceptovateľný. Stiahnutie návrhov zákonov a ich prepracovanie po tisíckach zásadných pripomienok naprieč celou spoločnosťou preto označila za správne.

„Únia miest Slovenska počká na nové znenie legislatívnych návrhov a po ich dôslednom preštudovaní k nim zaujme stanovisko. Stále však platí, že bude trvať na všetkých zásadných pripomienkach a zo svojich požiadaviek na kvalitu, efektívnosť a spravodlivosť nepoľaví,“ informovala hovorkyňa ÚMS Daniela Piršelová.

ÚMS mala k návrhom oboch zákonov takmer stovku pripomienok, zväčša zásadných. Obáva sa, že môžu zásadne poškodiť fungovanie samospráv a kvalitu života obyvateľov. Aj z tohto dôvodu podporila hromadnú pripomienku mimovládnej organizácie Via Iuris proti obmedzeniu práv občanov v novom stavebnom zákone.

ÚMS zároveň navrhovala obnoviť rokovania o návrhu stavebného zákona pôvodne pripravenom na ministerstve dopravy a výstavby

Otvorené zásadné pripomienky

Najväčší zamestnávatelia z Klubu 500 vítajú, že stavebná legislatíva pôjde na opätovné medzirezortné pripomienkovanie a bude tak možnosť diskusie o jej znení po zapracovaní pripomienok. Kancelária vicepremiéra akceptovala viaceré zásadné pripomienky.

„Zostali však otvorené zásadné pripomienky, ktoré súvisia najmä s neprimeranou výškou poplatkov, so zriadením súkromnej spoločnosti, ktorá by mala spravovať informačný systém a vyberať poplatky,“ upozorňuje výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.

Otvorená je podľa neho aj pripomienka k výhradnému zastupovaniu stavebníka projektantom. Aj zamestnávatelia majú výhrady voči vzniku centrálneho úradu pre územné plánovanie a výstavbu.

Podobne Zväz stavebných podnikateľov Slovenska má otázky k podmienkam fungovania tohto úradu a vysokým poplatkom za povoľovanie stavieb. Ako povedal prezident zväzu Pavol Kováčik, tieto poplatky sa majú výrazne zvýšiť a spolu s poplatkami za rozvoj a daňou z nehnuteľností by značne zaťažili investorov pred začatím stavby.

„Treba to komplexne riešiť,“ mieni šéf stavebných podnikateľov s tým, že vysoké poplatky môžu odradiť investorov od výstavby.

DOPRAVA: Kontrola výstavby D3 Svrèinovec - Skalité
Foto: SITA/Milo Fabian.

Pozícia projektantov

Opakované pripomienkovanie návrhov zákonov o územnom plánovaní a výstavbe vníma Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI) ako snahu predkladateľa vyjasniť problémové oblasti, ktoré vyplynuli z pripomienok. Ale aj ako ochotu venovať procesom prijímania týchto dôležitých návrhov zákonov v stavebníctve trochu viac času a pozornosti.

„Predpokladáme, že v rozporových konaniach ku pripomienkam z prvého medzirezortného pripomienkového konania, ktoré organizovala pracovná skupina tvorcu zákonov, boli najdôležitejšie problémové oblasti návrhov zákonov vyriešené,“ myslí si podpredseda predstavenstva SKSI Ján Petržala.

To by podľa neho malo viesť ku eliminácii odmietavého postoja k návrhu zákonov zo strany niektorých dôležitých spoločenských organizácií. SKSI absolvovala rozporové konanie s pracovnou skupinou tvorcu zákonov, kde sa snažila vysvetľovať dôvody svojich pripomienok.

„Pripomienky boli sústredné najmä na návrh zákona o výstavbe, v ktorom sme kládli dôraz na spresnenie vymedzenia povinnosti a zodpovednosti účastníkov jednotlivých procesov výstavby, ako aj na ďalšie ustanovenia navrhovaného zákona za účelom zabezpečenia požadovanej efektívnosti procesov a výslednej kvality stavieb,“ priblížil Petržala.

V akom rozsahu budú pripomienky stavebných inžinierov zapracované do aktualizovaných návrhov zákonov, to podľa ich zástupcu ukáže až ich znenie v opakovanom procese pripomienkovania. Petržala dodáva, že rozporové konania k ich pripomienkam boli konštruktívne, založené na technickej argumentácii z obidvoch strán.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Branislav TrégerDaniela PiršelováJán PetržalaPavol KováčikŠtefan HolýTibor Gregor
Firmy a inštitúcie Klub 500Ministerstvo dopravy a výstavbySKSI Slovenská komora stavebných inžinierovSme rodinaÚMS Únia miest SlovenskaÚrad pre územné plánovanie a výstavbuÚrad pre verejné obstarávanieZMOS Združenie miest a obcí SlovenskaZSPS Zväz stavebných podnikateľov Slovenska