Štát si chce vziať späť stavebné úrady, samosprávam sa to vôbec nepáči

Výstavba, žeriav, stavebníctvo
Foto: ilustračné, pixabay.com

Obce a mestá majú vrátiť štátu pôvodne prenesenú pôsobnosť svojich stavebných úradov. Prevziať by ju mali po novom regionálne pracoviská budúceho Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR. Ten by tak mal vykonávať kompetencie ministerstva dopravy a výstavby v tejto oblasti a centrálne riadiť povoľovanie stavieb.

Zámer vlády odobrať miestnym samosprávam po dlhom období stavebné úrady podľa očakávania narazil na ich nesúhlas. Podobne ako v prípade oboch navrhovaných zákonov o územnom plánovaní a výstavbe, ktoré majú nahradiť zastaraný, skoro polstoročný stavebný zákon.

Výhrady k potrebe nového štátneho centrálneho úradu sa však ozývajú aj odinakiaľ.

Podpredseda vlády pre legislatívu a strategické plánovanie Štefan Holý (nom. Sme rodina), hlavný predkladateľ oboch zákonov, zdôvodnil potrebu zriadenia centrálneho stavebného úradu aj tým, že územné plánovanie bolo dlhodobo zanedbávané a nebola mu venovaná potrebná pozornosť.

Pri úrade by mal preto pôsobiť poradný orgán pre túto oblasť so zástupcami spracovateľov územných dokumentácií, samospráv a architektov.

Vysoké náklady na vznik úradu

Zriadenie nového ústredného orgánu štátnej správy pre územné plánovanie a výstavbu podľa analytikov zvýši náklady štátu na jeho sídlo, materiálne, technické a personálne zabezpečenie. Celkové náklady na vznik spomínaného úradu majú dosiahnuť vyše 36 miliónov eur za štyri roky.

Výkonný riaditeľ Inštitútu stredoeurópskych štúdií IstroAnalytica Peter Helexa v stanovisku pre médiá označil nový úrad za nadbytočný. V spojitosti s jeho zriadením by podľa neho malo vzniknúť viac ako päťsto nových štátnozamestnaneckých miest – pre predsedu úradu, troch podpredsedov, deviatich generálnych riaditeľov sekcií, 77 riaditeľov odborov a 416 referentov.

„Aj prípadná delimitácia zamestnancov z Ministerstva dopravy a výstavby SR bude predstavovať iba časť personálneho základu nového úradu, ktorý si okrem špecializovaných delimitovaných útvarov bude musieť zriadiť aj vlastné podporné útvary,“ informoval Helexa.

Zriadenie úradu je podľa neho navyše v rozpore so záväzkom vlády o štíhlejší štát a debyrokratizáciu štátnej správy.

Pochybnosti o zrýchlení

Analytik pochybuje o tom, či plánované zmeny v stavebníctve budú znamenať aj avizované výrazné zrýchlenie rozhodovania. Z predložených dokumentov podľa neho nie je zrejmé, ako nový úrad reálne prispeje k zrýchleniu prípravy a povoľovania stavieb, keďže chýba potrebná analýza.

„Zákonom o výstavbe príde k obmedzeniu účasti obcí na rozhodovacom procese výstavby z dôvodu, že obce budú vykonávať svoje oprávnenia iba v územnom plánovaní. Tým stratia akýkoľvek dosah na reguláciu stavieb,“ dodal Helexa.

Pripomienky rezortu dopravy

Ministerstvo dopravy a výstavby sa k presunu pôsobnosti stavebných úradov na štát a k vzniku nového úradu nateraz nevyjadrilo. Chce tak urobiť po skončení rozporového konania v súvislosti s pripomienkami.

„Ministerstvo dopravy a výstavby podporuje zmenu stavebnej legislatívy, ktorá je viac než potrebná,“ uviedol pre Webnoviny.sk Mikuláš Virág z odboru komunikácie. Ministerstvo podľa neho poskytne súčinnosť pri vyhodnotení pripomienok.

Rezort dopravy s predkladateľom návrhov stavebných zákonov aktívne komunikuje, pričom k ním tiež predložil mnoho pripomienok. K návrhu zákona o výstavbe mal 162 pripomienok, z toho 101 zásadných, k návrhu zákona o územnom plánovaní 53, vrátane 38 zásadných.

Okrem toho 24 pripomienok, z nich 11 zásadných, malo ministerstvo k novele kompetenčného zákona, na základe ktorej má vzniknúť nový stavebný úrad.

Koncentrácia moci

Únia miest Slovenska (ÚMS) sa obáva, že vzdialený centrálny stavebný úrad by mal nadradenú právomoc pri rozhodovaní o kvalite územia nad samosprávou, ktorá najlepšie pozná potreby svojich obyvateľov.

„Novonavrhovaný Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR koncentruje moc bez určenia bližších pravidiel v zákone pred jej zneužitím,“ uviedla pre Webnoviny.sk hovorkyňa ÚMS Daniela Piršelová.

Hlasovaniam kolektívnych samosprávnych orgánov, zastupiteľstiev obcí a krajov má byť podľa ÚMS nadriadené rozhodovanie štátneho úradu bez bližších pravidiel v zákone. Preto si myslí, že riadenie samosprávnych kompetencií štátom je v rozpore s ústavou, zákonmi o obecnom zriadení a samosprávnych krajoch.

Zlyhanie štátu

Nedôveryhodný štát, ktorý podľa ÚMS doteraz v manažovaní územného rozvoja zásadne zlyhal, si berie ešte väčšie právomoci a podriaďuje si samosprávu v rozpore s ústavou.

„Vzhľadom na spomenuté výhrady ÚMS požiadala vládu, aby oba zákony, teda stavebný a zákon o územnom plánovaní, z aktuálneho procesu stiahla a vrátila ich prípravu na vecne príslušné ministerstvo dopravy a výstavby,“ upozornila Piršelová.

ÚMS je presvedčená, že navrhované zmeny môžu zásadne zhoršiť kvalitu rozvoja a života v mestách a mrzí ju, že oba zákony neboli s ňou ani s verejnosťou vopred odkomunikované na partnerskej úrovni.

Znížiť počet úradov

Inštitút pre dopravu a hospodárstvo, naopak, považuje zámer zriadiť centrálny stavebný úrad za správny. V prípade postavenia špeciálnych stavebných úradov však navrhuje ponechať ich v pôsobnosti jednotlivých ministerstiev. Časť pripomienok verejnosti k zmenám v stavebníctve je podľa inštitútu opodstatnená a súhlasí s tým, že navrhované zákony zvyšujú práva developerov.

Riaditeľ tohto inštitútu Ondrej Matej tvrdí, že stavebné konanie treba zjednodušiť a počet stavebných úradov znížiť. „Ak vlastníte pozemok, napríklad, v Bratislave, ktorý susedí s cestou I. triedy, diaľnicou alebo rýchlostnou cestou a zároveň s električkovou alebo železničnou traťou, tak dnes do celého procesu vstupuje až päť stavebných úradov,“ uviedol príklad.

Stavebné úrady si podľa neho proti sebe mnohokrát vydávajú protikladné stanoviská a celý proces získania stavebného povolenia trvá často aj viac ako tri roky.

Ani ďalší pokus nemusí vyjsť

Z dôvodu presunu stavebných úradov späť pod štát je podľa experta na mieste obava zo zníženia dostupnosti týchto služieb pre občanov. Tí si totiž väčšinu potrebných vecí riešia priamo na miestnom úrade.

„Navrhujeme dvojkrokový postup – najprv schváliť obidva zákony a následne postupne riešiť nový centrálny stavebný úrad, vrátane presunu stavebných úradov z miest a obcí pod takýto úrad formou vyhlášky,“ podotkol Matej.

Príprava dvoch samostatných zákonov – o územnom plánovaní a výstavbe – miesto súčasného jedného stavebného zákona je podľa šéfa inštitútu správna. Aktuálne návrhy označil za reformné, lebo sú výrazne odlišné od návrhov z roku 2020, ktoré pripravilo predošlé vedenie rezortu dopravy.

Veľké množstvo pripomienok, aj zásadných, k obom stavebným zákonom si Matej vysvetľuje tým, že ide o výrazné zmeny. Ak nie sú dostatočne odkomunikované s odbornou verejnosťou ešte pred začiatkom oficiálneho legislatívneho procesu, výsledkom je podľa neho vysoký počet zásadných pripomienok.

„Reálne hrozí, že ani tretí pokus o zmenu viac ako štyridsať rokov platného stavebného zákona nebude úspešný,“ myslí si Matej.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Daniela PiršelováMikuláš VirágOndrej MatejPeter HelexaŠtefan Holý
Firmy a inštitúcie Inštitút pre dopravu a hospodárstvoIstroAnalyticaMinisterstvo dopravy a výstavbyÚMS Únia miest Slovenska