Meningokok ohrozuje aj dospievajúcich a mladých dospelých

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Meningokok
Na Slovensku sa ročne vyskytne 25 až 55 prípadov invazívnych menigokokových ochorení, pričom k úmrtiu dôjde približne v 10 až 15 percentách prípadov. Foto: ilustračné, Thinkstock

BRATISLAVA 17. apríla (WebNoviny.sk) – Meningokoková infekcia, ktorú spôsobuje baktéria Neisseria meningitidis známa aj ako meningokok, ohrozuje okrem najmenších detí najmä dospievajúcich a mladých dospelých.

Na nebezpečenstvo menigokokových infekcií, ktoré môžu veľmi rýchlo postupovať a viesť k smrti alebo trvalému poškodeniu organizmu, má upozorniť aj Svetový deň meningitídy. Ten pripadá na nedeľu 24. apríla a patronát nad ním má Confederation of Meningitis Organisation spájajúca 43 národných organizácií zaoberajúcich sa hrozbami meningitídy.

Meningokok celosvetovo ročne spôsobí asi 135-tisíc úmrtí

Na Slovensku sa ročne vyskytne 25 až 55 prípadov invazívnych menigokokových ochorení, pričom k úmrtiu dôjde približne v 10 až 15 percentách prípadov. V roku 2015 spôsobila baktéria meningokoka smrť štyroch pacientov z 30 potvrdených nakazených. Najviac postihnuté vekové skupiny sú deti do štyroch rokov a adolescenti a mladí dospelí vo vekovom rozpätí 15 až 24 rokov. Najmenšie deti majú navyše veľmi prudký priebeh v prípade vypuknutia invazívneho meningokokového ochorenia.

Slovenská spoločnosť infektológov a Slovenská pediatrická spoločnosť s podporou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) upozorňujú na závažnosť tohto ochorenia celoslovenskou osvetovou kampaňou Stopmeningokok. „Medzi najohrozenejšie vekové skupiny patria malé deti do štyroch rokov a druhou najohrozenejšou skupinou sú adolescenti a mladí dospelí.

Podľa štatistík WHO spôsobí meningokok celosvetovo ročne asi 135-tisíc úmrtí, a zaraďuje sa tak medzi najnebezpečnejšie baktérie. V súčasnej epidemiologickej situácii WHO odporúča očkovanie proti meningokokom. Mňa osobne veľmi teší, že sa táto kampaň koná súčasne aj počas Svetového a európskeho imunizačného týždňa, ktorý tiež zdôrazňuje dôležitosť prevencie očkovaním,“ uviedla riaditeľka Kancelárie WHO na Slovensku Darina Sedláková.

Adolescenti sú skupinou s najvyšším výskytom baktérie Neisseria meningitidis

Skupina dospievajúcich a mladých dospelých patrí k najviac ohrozeným pre častý výskyt rizikového správania, ktoré oslabuje ich imunitný systém.

„Mladí ľudia často preceňujú svoje fyzické schopnosti, navyše prechádzajú obdobím plným vývinových zmien, sú na nich kladené čoraz väčšie očakávania aj zo strany ich sociálneho okolia. Prežívajú nadmernú fyzickú a psychickú záťaž spojenú so skúškami v škole, s brigádami, turbulenciami v rodinných, priateľských a partnerských vzťahoch, mnohí sa venujú výkonnostným športom. Býva to tiež túžba vyskúšať niečo nové, snaha zaujať, udržať svoje postavenie u rovesníkov, ktorá je neraz spojená s rôznymi formami rizikového správania – či už je to pitie z jednej fľaše, časté striedanie partnerov, neopatrné užívanie návykových látok, alkoholické ‚záťahy‘ spojené s fyzickým vyčerpaním a podobne,“ vyhlásil Radoslav Blaho z Katedry psychológie FiF UK.

„Adolescenti sú skupinou s najvyšším výskytom baktérie Neisseria meningitidis v populácii. Až 25 percent ľudí v tejto skupine má meningokokové baktérie ako bežnú súčasť svojej mikroflóry. Treba dodať, že táto baktéria sa bežne vyskytuje u piatich až pätnástich percent populácie, takže nejde o žiadnu výnimočnú baktériu. Smrteľná je len v špecifických prípadoch. V populácii cirkuluje šesť typov baktérie Neisseria meningitidis (sérotypy A, B, C, W-135, X a Y), ktoré sa líšia najmä svojim regionálnym rozložením,“ dodala infektologička Katarína Holečková z Kliniky infektológie a geografickej medicíny LF SZU a LF UK pri FN v Bratislave.

Informácie agentúre SITA poskytla PR manažérka spoločnosti Snowball Communications Katarína Gudiaková.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať