Majitelia prevádzok a reštaurácií sa dočkali, Matovičova vláda odklepla milióny eur na pomoc s platením nájmov

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
KORONAVÍRUS: Otváranie prevádzok v Bratislave
Foto: ilustračné, SITA/Branislav Bibel.
  • aktualizované 4. júna, 14:34

Majitelia obchodov či reštaurácií, ktorí museli pre aktuálnu koronakrízu zatvoriť alebo významne obmedziť svoju činnosť, sa dočkajú pomoci štátu pri platení nájomného. Vláda totiž vo štvrtok schválila novelu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR. Kabinet taktiež odsúhlasil, aby sa o materiáli rokovalo v skrátenom legislatívnom konaní.

„Návrhom zákona sa ustanovuje zákonný rámec pre poskytovanie podpory podnikateľom vykonávajúcim podnikateľskú činnosť alebo poskytujúcim služby zákazníkom na základe nájomnej zmluvy, ktorým bola v dôsledku prijatých mimoriadnych opatrení podstatne obmedzená možnosť predaja tovaru alebo poskytovania služieb, a tým znížená schopnosť tvoriť zisk a platiť nájomné,“ konštatuje sa v predkladacej správe k novele.

Kto môže požiadať o dotáciu?

Štát pomoc odhaduje na 200 mil. eur, upozorňuje však, že táto suma nie je fixná. Finančné prostriedky budú uvoľnené z kapitoly rezortu financií a z Všeobecnej pokladničnej správy.

Minister hospodárstva Richard Sulík po schválení novely zákona na vláde uviedol, že tomu predchádzali početné rokovania a s jej prípravou bolo „strašne veľa roboty“.

„Je to na svete, dnes to bolo schválené, dúfam, že to prejde parlamentom,“ vyhlásil. Ideálne by pritom podľa neho bolo, keby sa mohla začať v praxi uplatňovať už od 15. júna tohto roku.

O dotáciu budú môcť požiadať fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby, ktoré vykonávajú svoju činnosť v priestoroch, ktoré na tento účel užívajú na základe nájomnej zmluvy s prenajímateľom.

Viac o téme: Ekonomické dopady koronavírusu

Podpora sa bude týkať aj tých podnikateľov, ktorí nemohli užívať prenajaté priestory alebo bolo toto užívanie obmedzené zákazom vstupu spotrebiteľov do vnútorných priestorov prevádzkarne, či prerušením vyučovania na školách a školských zariadeniach.

Ministerstvo hospodárstva tam taktiež okrem vnútorných priestorov zahrnulo aj súvisiace obslužné priestory, napríklad parkoviská, ale i trhové miesta.

Maximálne polovicu nájomného

„Dotáciu na nájomné možno poskytnúť nájomcovi vo výške, v akej bola poskytnutá zľava z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, najviac však vo výške 50 % nájomného za obdobie sťaženého užívania,“ uvádza sa v novele. Predpokladom poskytnutia dotácie je pritom uzatvorenie tejto dohody.

Súčasne platí, že výška dotácie nesmie presiahnuť polovicu nájomného. Do sumy nájomného nemožno podľa novely zahrnúť napríklad platby za dodávku energií ani obratovú zložku.

Rezort myslel aj na situáciu, ak je prenajímateľom správca majetku štátu. V tomto prípade sa nájomné zo zákona zníži o polovicu.

„Bez ohľadu na to, či sa nájomca s prenajímateľom dohodli na zľave z nájomného, priznáva sa nájomcovi právo zaplatiť zostávajúce nájomné za obdobie, počas ktorého bolo užívanie predmetu nájmu na dohodnutý účel podstatne obmedzené, alebo pomernú časť, ak nájomný vzťah netrval celé toto obdobie, najviac v 48 rovnako vysokých mesačných splátkach,“ píše sa ďalej v dôvodovej správe k materiálu.

Splatné budú vždy k 15. dňu príslušného kalendárneho mesiaca, počnúc mesiacom potom, ako skončí mimoriadna situácia v súvislosti so šírením COVID-19. Prenajímateľ a nájomca sa ale môžu dohodnúť aj na inej splatnosti.

Žiadosti sa predkladajú elektronicky

V novele sa navrhuje aj možnosť uplatnenia dotačného mechanizmu na prípady, kedy nájomca už skôr zaplatil celé nájomné alebo jeho časť. V takomto prípade je podľa ministerstva hospodárstva možné požiadať o dotáciu na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom o zľave z nájomného za ekvivalentné obdobie v budúcnosti.

Novela pritom neprihliada na prípadné zmeny, ku ktorým prišlo po vypuknutí pandémie. Ak teda bola po tomto dátume dohodnutá úprava výšky nájomného, takáto zmena nebude mať vplyv na výšku dotácie.

Žiadosti budú podávať prenajímatelia v mene nájomcov, príjemcom pomoci ale bude nájomca. Žiadosti sa budú predkladať elektronicky prostredníctvom na to určeného formulára na webovom sídle rezortu hospodárstva.

Ak požadovaná výška dotácie presiahne 100 tis. eur, povinnou náležitosťou žiadosti o dotáciu bude aj označenie konečného užívateľa výhod. Ministerstvo bude následne povinné elektronicky zaslať prenajímateľovi aj nájomcovi oznámenie o schválení.

Novelou sa upravuje aj zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Igor MatovičRichard Sulík
Firmy a inštitúcie MH Ministerstvo hospodárstva SR