Kooperativa spája životné poistenie s investovaním do zeleného fondu

Businessman protects family members e.g parents and two child
Foto: Getty Images

Poisťovňa KOOPERATIVA prichádza s novou alternatívou kapitálovo-investičného životného poistenia. Profi invest je určený pre klientov so záujmom zhodnocovať svoje financie cez investície do svetových spoločností hodnotených na základe ich udržateľného a zodpovedného správania. Navyše ponúka klientom poistné krytie pre prípad vážnych zdravotných problémov, úrazu, hospitalizácie, invalidity alebo smrti.

Poistenie Profi invest si klienti v poisťovni KOOPERATIVA môžu uzatvoriť pri minimálnom jednorazovom poistnom na úrovni 2000 eur, pričom potvrdenie zdravotného stavu poistených osôb nie je potrebné predkladať. Po skončení poistnej doby, ktorá je stanovaná na minimálne obdobie 5 rokov, môžu klienti využiť vyplatenú sumu na skvalitnenie svojho života a života svojej rodiny. Pri novom hybridnom životnom poistení je pritom možné nastaviť podľa osobných preferencií výšku investičnej časti v rozpätí od 30 do 95% poistného, pričom kapitálová časť je po ukončení garantovaná vždy v plnej miere. Nové kapitálovo-investičné poistenie je možné doladiť na mieru aj o pripoistenia voči špecifickým, vážnym rizikám, ktoré sa môžu nečakane prejaviť na zdraví a živote klientov a ich rodinných príslušníkov.

„Každý z nás pristupuje k zabezpečeniu seba a svojej rodiny inak. Poistením Profi invest chceme osloviť široký záber klientov, ktorí chcú spojiť istotu v podobe poistenia vybraných rizík a investovať voľné finančné prostriedky s vyšším cieľom – osobnou spoluúčasťou na financovaní udržateľných projektov zodpovedných firiem cez tzv. ESG fondy. Naše nové poistné riešenie Profi invest je príležitosťou ako formovať spotrebiteľsky atraktívne oblasti hospodárstva, a to so zaujímavým zhodnotením,“ uviedla hovorkyňa poisťovne Kooperativa, Silvia Nosková Illášová.

V ponuke dva nové fondy

Novinka Profi invest so sebou prináša možnosť voľby investovania do dvoch fondov v správe správcovskej spoločnosť Asset Management Slovenskej sporiteľne. Vo Fonde svetových akcií sa vložené finančné prostriedky zhodnocujú hlavne v akciových a dlhových investíciách, v menšej miere aj realitné a alternatívne investície, pričom ich pomer nie je obmedzený. Druhou alternatívou pre klientov je Fond zodpovedná budúcnosť zameraný na spoločensky zodpovedné, tzv. ESG investície. Správcovská spoločnosť ich realizuje do globálnych korporácií s preukázateľným zeleným ratingom, ktoré sledujú primárne environmentálne, sociálne a etické faktory podnikania a správania.

Bližšie informácie o produkte nájdete na www.kooperativa.sk.

Informačný servis

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie Kooperativa