Čo je priama a nepriama spotreba vody a kde sa dá ušetriť

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Čo je priama a nepriama spotreba vody a kde sa dá ušetriť
Ilustračné foto: www.gettyimages.com

Zatiaľ čo naša populácia každým dňom rastie, vody naopak ubúda. Už teraz sú kontinenty, ktoré bojujú s nedostatkom vody a štatistiky do budúcna sú nelichotivé. Očakáva sa, že do roku 2050 bude trpieť smädom sedem miliárd ľudí. Napriek tomu vodou stále plytváme.

Voda predstavuje zdroj života a jej správne využívanie je kľúčové pre udržateľný rozvoj a prosperitu našej planéty. Je to dôležitá tekutina pre priemysel, poľnohospodárstvo, energetiku a pre naše každodenné potreby. V tejto súvislosti sa často objavuje pojem priama a nepriama spotreba vody. Čo to vlastne znamená?

Priama a nepriama spotreba vody

Priama spotreba vody zahrňuje všetky činnosti, ktoré priamo využívajú vodu, ako napríklad pitie, kúpanie, umývanie a zavlažovanie rastlín. Na druhej strane nepriama spotreba vody je spotreba vody, ktorá sa používa na výrobu tovarov a služieb. Napríklad pri výrobe mäsa sa používa voda na zavlažovanie obilnín, ktoré sú použité ako krmivo pre zvieratá, na prepravu zvierat, ktoré sú následne zabité a spracované na mäso. To znamená, že nepriama spotreba vody zahŕňa aj vodu, ktorá sa používa na výrobu energie a výrobu tovarov.

Najviac vody spotrebuje poľnohospodárstvo

Najväčšie percento svetovej spotreby vody zaberá poľnohospodárstvo. Preto sa často poukazuje na to, že toto odvetvie by malo byť hlavným cieľom udržateľného využívania vodných zdrojov. Na celosvetovej úrovni je až 70 percent vody využitej na poľnohospodárstvo. Poľnohospodárska produkcia potravín si vyžaduje obrovské množstvo vody a zahrňuje zavlažovanie poľnohospodárskych plodín a chov zvierat. Napríklad na kilogram hovädzieho masa sa spotrebuje až 15 400 litrov vody.

Jedny rifle potrebujú 8000 litrov

Vodné zdroje sú však ohrozené aj kvôli priemyselným aktivitám, ako je textilný a chemický priemysel. Pri výrobe textilu sa používa obrovské množstvo vody a chemikálií. Preto sú textilné závody často zodpovedné za vysokú spotrebu a znečistenie vody. Napríklad jedny rifle potrebujú 8000 litrov alebo tričko 2500 litrov vody na svoju výrobu.

Podobne je to aj s chemickým priemyslom, ktorý používa množstvo nebezpečných chemikálií. Tie sa dostávajú do podzemných vôd a môžu mať dopad na životné prostredie a ľudské zdravie.

Ďalším zdrojom znečistenia podzemných vôd sú chemikálie používané v poľnohospodárstve. Hnojivá, pesticídy a herbicídy môžu uniknúť do pôdy a preniknúť do podzemnej vody, čím ohrozujú zdravie ľudí a zvierat. V niektorých prípadoch sa voda znečistí až tak, že ju nemožno použiť na pitie alebo zavlažovanie plodín.

Ako ušetriť vodu

Ako znížiť spotrebu vody v rámci jednotlivých odvetví? V poľnohospodárstve môžu byť účinné opatrenia, ako je používanie nových technológií na zavlažovanie, ktoré pomáhajú znižovať spotrebu vody. Takisto i v priemysle sa objavujú nové technologické postupy, ktoré využívajú na výrobu menšiu spotrebu vody. Šetriť s vodou však môžeme začať i v našich domácnostiach.

Voda je kľúčovým zdrojom, ktorý si zaslúži našu pozornosť a rešpekt, preto je dôležité, aby sme sa všetci snažili prispieť k udržateľnému využívaniu vodných zdrojov.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať