Globálne značky prijali výzvu proti ničeniu životného prostredia

Sustainable world concept.
Foto: Adobe Stock

V septembri zverejnila celosvetová podnikateľská koalícia Business for Nature výzvu, ktorú podpísalo viac ako 560 firiem z celého sveta naprieč všetkými odvetviami. Signatári prízvukujú, že príroda by mala byť stredobodom záujmu a vlády by sa mali snažiť o takú politiku, vďaka ktorej budú môcť vyvíjať viac aktivít na boj proti klimatickej zmene už v tomto desaťročí. Bez tohto úsilia nebude podľa nich možné udržať rast globálnej teploty pod 1,5 °C v porovnaní s predindustriálnou érou, ako sa jednotlivé krajiny zaviazali v Parížskej dohode o zmene klímy. Viaceré z týchto spoločností pôsobia aj na Slovensku. Miestne pobočky často okrem podpory globálnych ekologických aktivít vstupujú do lokálnych projektov.

Podpora biodiverzity na Slovensku

Takýmto príkladom je spoločnosť Veolia, ktorá u nás rozbehla viacero projektov zameraných na ochranu a podporu biodiverzity. Peter Martinka, country manažér Veolia na Slovensku, k podpisu výzvy Business for Nature hovorí, že „Téma biodiverzity je pre spoločnosť Veolia jeden z dlhodobých záväzkov a súčasťou všetkých procesov v našej spoločnosti je zodpovedné správanie voči životnému prostrediu.“

Veolia ako prvá firma u nás pretvára technický areál čistiarne odpadových vôd podľa princípov biodiverzity. V spolupráci s nadáciou Ekopolis vzniklo jazierko, ktoré využíva dažďovú vodu z blízkej budovy, pribudli búdky pre viaceré vtáčie druhy aj hniezda pre belorítku domovú. V Brezne sa firma snaží o revitalizáciu pôvodných druhov rýb v areáli čistiarne odpadových vôd a ich následné vypúšťanie do vodných tokov prebieha v spolupráci so Slovenským rybárskym zväzom. „Chovom pôvodných druhov rýb, napríklad jesetera malého, podporujeme zachovanie biodiverzity vo vybraných vodných tokoch,“ dodáva Peter Martinka.

Ochrana a obnova lesov

Medzi signatármi výzvy Business for Nature je aj VELUX, dánsky výrobca strešných okien, ktorý má jeden zo svojich výrobných závodov v meste Partizánske. Tu sa okrem iných opatrení na ochranu klímy zameriavajú na elimináciu odpadov a ich ďalšie využitie. „V Partizánskom sme zaviedli prevádzkové opatrenia, vďaka ktorým sme zvýšili množstvo recyklovaných plastov o 50 ton ročne, čo má vplyv aj na zníženie emisií skleníkových plynov. Najefektívnejšie ekologické iniciatívy však máme za hranicami Slovenska,“ hovorí Dagmar Plevačová, generálna riaditeľka spoločnosti VELUX pre Českú republiku a Slovensko.

K povšimnutiahodným iniciatívam firmy VELUX patrí záväzok eliminovať nielen budúcu, ale aj historickú uhlíkovú stopu od založenia v roku 1941. „Zaviazali sme sa prevziať zodpovednosť nielen za naše budúce emisie CO2, ale aj za tie minulé, a to prostredníctvom zachovania a obnovy neoceniteľných prírodných lesov,“ vyjadril sa k záväzku David Briggs, generálny riaditeľ skupiny VELUX. V nasledujúcich dvoch dekádach bude firma v spolupráci s WWF (Svetový fond na ochranu prírody) investovať do projektov v oblasti ochrany lesov a biodiverzity. Prvé dva budú realizované v Ugande a Mjanmarsku.

Zákaz jednorazových plastov a dôraz na recykláciu

Podobne vníma podporu obehovej ekonomiky a biodiverzity spoločnosť Schneider Electric, ktorá pôsobí v sektore manažmentu energií a automatizácie. Spoločnosť sa zaviazala, že do roku 2025 zdvojnásobí podiel recyklovaných plastov vo svojich produktoch a zakáže jednorazové plasty vo všetkých prevádzkach po celom svete. Okrem radikálneho obmedzenia plastov od roku 2012 Schneider Electric kontinuálne zvyšuje množstvo zhodnoteného odpadu z 8 % na 95 %. To znamená, že 193 prevádzok po celom svete v minulom roku nevyprodukovalo odpad určený na skládku.

„Na zmeny, ktoré prináša klimatická kríza, sa nedá pripraviť zo dňa na deň. Spoločnosti a krajiny, ktoré adaptujú svoju infraštruktúru, budú mať v budúcnosti oveľa väčšie šance prosperovať ako tie, ktoré stále investujú do zastaranej ekonomiky náročnej na zdroje,“ hovorí generálny riaditeľ Schneider Electric pre Slovensko, Jaroslav Uhlík.

Redukcia odpadov, ale aj edukácia zákazníkov

V boji proti klimatickým zmenám prijíma ďalšie riešenia aj IKEA. „Boj proti klimatickým zmenám si vyžaduje rýchle riešenia, preto si spoločnosť Ingka Group dala za cieľ edukovať o redukcii plytvania potravinami a vodou či znižovaní spotreby energie a umožniť ľuďom, aby si vytvorili udržateľnejšie domácnosti prostredníctvom našich výrobkov za dostupné ceny. Globálne sa zameriavame najmä na prechod na obnoviteľnú energiu, znižovanie a redukovanie odpadov z našich obchodných domov a prechod na recyklovateľné materiály a do roku 2025 chceme doručovať našim zákazníkom zásielky výhradne elektromobilmi. Vo všetkom, čo robíme, musíme brať ohľad na udržateľnosť,“ približuje Vladimír Víšek, manažér pre udržateľnosť IKEA Česká republika, Maďarsko a Slovensko.

Informačný servis

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom