Navrh interieru.jpg

Skupina VELUX prijala záväzok k vytvoreniu udržateľných budov a komunít

Ako môže architektonické riešenie budov vytvárať pohodu pre ľudí a planétu? Koncepcia udržateľných budov a komunít Build for Life (Budovanie pre život) sa zameriava na viaceré výzvy v stavebníctve a vychádza z nového spôsobu uvažovania o našich nových a súčasných miestach na bývanie.