Firmy čakajú nové povinnosti, treba si doplniť identifikačné údaje do obchodného registra

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
register
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com

Koniec septembra je kľúčovým dátumom pre dve nové povinnosti, ktoré čakajú firmy vo vzťahu k obchodnému registru. Prvá sa týka tzv. organizačných zložiek, ktoré musia potvrdiť svoje zapísané údaje, resp. navrhnúť zápis aktuálnych údajov najneskôr do spomínaného termínu. Druhá povinnosť sa dotkne väčšieho počtu spoločností a je ňou doplnenie identifikačných údajov fyzických či právnických osôb po 30. septembri 2021.

Advokátska kancelária Ružička and Partners upozorňuje, že do 30. septembra 2021 je pre niektoré firmy nutné splniť si novú povinnosť týkajúcu sa organizačných zložiek. Podľa aktuálnej právnej úpravy je potrebné najneskôr do tohto dátumu potvrdiť údaje, ktoré sú o organizačnej zložke zapísané v obchodnom registri, resp. navrhnúť zápis aktuálnych údajov.

Doplnenie identifikačných údajov

Táto povinnosť platí aj v prípade, ak sú údaje o organizačnej zložke v registri aktuálne. Ak by dotknutá spoločnosť uvedenú povinnosť nesplnila do 30. septembra 2021, hrozí, že súd organizačnú zložku z obchodného registra vymaže. Napriek tomu, že súd organizačnú zložku vymaže, ide o dôsledok nesplnenia si zákonnej povinnosti, teda určitú sankčnú formu výmazu.

Ďalšia nová povinnosť, ktorá vzniká od 30. septembra 2021, spočíva podľa advokátskej kancelárie v doplnení identifikačných údajov do obchodného registra. Táto sa týka veľkej skupiny firiem, ktoré majú v obchodnom registri zapísané tuzemské alebo zahraničné fyzické, či právnické osoby.

Termín je do septembra 2022

Právna úprava vyžaduje doplniť, napr. ich rodné čísla, alebo iný identifikátor, ako napríklad číslo pasu, či identifikačné čísla ako IČO. Môže byť potrebné doplniť údaje pre spoločníkov, akcionárov, členov štatutárnych orgánov – konateľov, členov predstavenstva, členov kontrolných orgánov – dozornej rady, či prokuristov a ďalších.

V minulosti sa tieto údaje podľa advokátskej kancelárie Ružička and Partners nevyžadovali, a preto sa do obchodného registra ani nemohli zapísať. Novú povinnosť doplnenia údajov je potrebné splniť pri najbližšom zápise zmien v obchodnom registri podávanom po 30. septembri 2021, najneskôr však do 30. septembra 2022. Inak súd nevykoná zápis žiadnej ďalšej zmeny.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať