Farmári a potravinári - už po tretí rok môžete získať grant

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Tesco logo
Foto: Tesco

Bratislava, 19. september 2016 (WBN/PR) – Sumou 80 000 EUR podporí Nadácia Tesco slovenských farmárov a drobných výrobcov potravín. Pod odbornou záštitou Ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Gabriely Matečnej a v spolupráci s Národným poľnohospodárskym a potravinárskym centrom, bude v tohtoročnom treťom ročníku ťažisko projektu orientované na vzdelávanie v oblasti modernizácie a inovácií vo výrobe farmárskych potravín.

Podpora pomocou vzdelávacích aktivít

Po dvoch úspešných ročníkoch, v ktorých si slovenskí farmári prehlbovali vedomosti v oblastiach hygieny, bezpečnosti, kvality, technologických procesov a nových podnikateľských zručností, prichádza aj tento rok projekt farmárskeho grantu Nadácie Tesco.

Tohtoročný projekt bude zameraný na oblasť modernizácie a inovácií vo výrobe farmárskych potravín, problematiku aplikácie moderných výrobných postupov a zvyšovania bezpečnosti tradičných farmárskych produktov, ako aj správne nastavenie ich obchodnej a marketingovej stratégie.

Pri praktickom tréningu aplikácie moderných výrobných procesov budú mať farmári možnosť pomocou najmodernejších technológií vyrobiť inovatívne produkty s vysokou pridanou hodnotou priamo z produkcie svojej vlastnej farmy.

„Chceme aj takto pomôcť farmárom a malým výrobcom potravín vytvoriť priaznivejšie podmienky pre podnikanie vo výrobe potravinových produktov. Tam, kde je inšpirácia, možno chýba len krok k inovácii pri vývoji unikátnych, regionálne špecifických potravín,“ vysvetľuje zmysel grantového projektu Zuzana Lošáková, správkyňa Nadácie Tesco.

Dobrá cesta, ako zlepšiť ekonomiku a zamestnanosť v pôdohospodárstve a potravinárstve

Spracovanie vlastnej poľnohospodárskej produkcie na potraviny a produkty s vyššou pridanou hodnotou je jednou z ciest, ako zlepšiť ekonomiku v poľnohospodárskej výrobe pre drobných farmárov.

„Naším cieľom v tomto projekte je podporiť farmárov a malých výrobcov potravín prostredníctvom vzdelávania v oblasti vyššieho stupňa spracovania vlastnej produkcie, inovácií, bezpečnosti a kvality produktov. Schopnosť byť originálny v tom čo a v akej forme farmár ponúka, dokázať správne skombinovať tradíciu, aktuálne požiadavky spotrebiteľa a nové moderné, šetrné technológie a výrobné postupy,“ povedal o cieli projektu jeho hlavný realizátor, Doc. Ing. Stanislav Šilhář, CSc., z Výskumného ústavu potravinárskeho. Ťažiskom tohtoročného projektu bude praktický výcvik procesov v podmienkach farmárskej produkcie, ktorý prebehne v Biocentre Modra. Pri praktických tréningoch počas celej jesene budú účastníci pripravovať inovatívne produkty s využitím produkcie svojej vlastnej farmy, analyzovať ich kvalitu a bezpečnosť, ako aj spracovávať potrebnú výrobnú a výrobkovú dokumentáciu.

Projekt bude ukončený záverečnou konferenciou spojenou s prezentáciou vzoriek nových produktov pripravených počas tréningu účastníkov.

Do grantového programu sa môžu prihlásiť malé a stredné firmy, živnostníci, samostatne hospodáriaci roľníci, odbytové a kolektívne združenia so sídlom na Slovensku. Naopak, grant nie je určený pre veľké podniky alebo subjekty, ktoré sa venujú len obchodovaniu s potravinami či poľnohospodárskymi komoditami. Viac informácii o grante je možné získať na: https://www.vup.sk/index.php?mainID=1&navID=1&id=496.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie Tesco