Európska komisia spúšťa inovatívnu 3D platformu, ktorá ponúka mladým možnosť vyjadriť svoj názor

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Voice_platform_assets_sk 2.jpg
Foto: Európska komisia

Európska komisia spúšťa pri príležitosti Európskeho roka mládeže inovatívnu 3D platformu. Jej cieľom je poskytnúť mladým Európankám a Európanom priestor vyjadriť svoj názor k dôležitým témam, akými sú aktuálne spoločenské dianie, klimatické zmeny, či duševné zdravie. Mladí ľudia naprieč Európou tak budú mať jedinečnú príležitosť predstaviť vlastnú víziu o budúcnosti Európskej únie.

Rok 2022 patrí mládeži

Pri príležitosti vyhlásenia roku 2022 za Európsky rok mládeže zdôraznila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, že Európa by mala pozorne počúvať mladých a budovať Úniu v súlade s ich predstavami. V kontexte pandémie, ktorá zasiahla celý svet, ako aj pretrvávajúcej agresie na Ukrajine, je veľmi dôležité poskytovať mladým ľuďom priestor, aby zdieľali svoje názory, nápady, či obavy z budúcnosti.

„Prosíme všetkých mladých ľudí, aby sa zapojili. Vaše hlasy sú dôležité pre budúce smerovanie Európy na ceste k  rastu, novým vedomostiam, inováciám, príležitostiam a relevantným riešeniam, orientovaným na potreby mládeže. Budeme pozorne počúvať a usilovať sa, aby bol proces tvorby politík v oblasti mládeže otvorený, podporoval spoluprácu rôznych aktérov a aby boli všetky hlasy vypočuté“ približuje Európska komisárka pre mládež Mariya Gabrielová.

Inovatívna platforma prepojí hlasy mladých naprieč Európou

V rámci Európskeho roka mládeže vzniká inovatívna platforma „Daj tvojej vízii hlas“, ktorá ponúka všetkým mladým ľuďom z Európy jedinečnú príležitosť, prezentovať vlastnú víziu o budúcnosti Európy bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzajú. Interaktívna 3D platforma predstavuje centrálny prvok iniciatívy Európskeho roka mládeže. Európanky a Európania sa pritom môžu vyjadriť k širokému spektru tém od vzdelávania a zamestnania, cez inklúziu, mier, bezpečnosť, až po klimatickú zmenu či duševné zdravie.

Platforma je dostupná vo všetkých úradných jazykoch EÚ (a tiež v nórčine, turečtine, srbčine, severomacedónčine a islandčine). Každý nahratý odkaz, každý hlas, vygeneruje vlastný, jedinečný 3D profil, ktorý sa spojí s každou ďalšou nahrávkou na platforme. Platforma tak prepojí hlasy mladých naprieč Európou a umožní návštevníkom platformy vypočuť si jednotlivé odkazy kedykoľvek, v ktoromkoľvek jazyku, na akomkoľvek zariadení.

Nová platforma bude predstavovať hlas mladých ľudí aj po skončení Európskeho roku mládeže a tvoriť základ pre tvorbu budúcich politík EÚ.

Slovensko podporuje Európsky rok mládeže

Pri príležitosti Európskeho roka mládeže vzniká nielen interaktívna platforma, ale aj množstvo aktivít na podporu zapojenia mladých ľudí. Aj na Slovensku sa v rámci tejto iniciatívy konalo už viacero podujatí – napr. Deň Európy v Košiciach (6.5.2022), ako aj Deň Európy v Bratislave (9.5.2022). Počas roka sa plánujú aj ďalšie aktivity, napr. v rámci festivalu Pohoda (7.-9.7.2022), či rôzne iné informačné aktivity.

O Európskom roku mládeže 2022

Európska komisia vyhlásila Európsky rok mládeže za rok, ktorý „bude venovaný mladým ľuďom, ktorí obetovali tak veľa pre ostatných,“ vyhlásila predsedníčka Ursula von der Leyenová v správe o stave Únie za rok 2021. Preto je celý tento rok venovaný mládeži s cieľom povzbudiť mladých ľudí a poskytnúť im nové príležitosti, aby sa mohli spoločensky angažovať.

Ambíciou Európskeho roka mládeže je podporovať všetkých mladých ľudí, aby vyjadrili svoj názor a zdieľali svoju víziu týkajúcu sa hlavných tém Európskeho roka mládeže[1]. Iniciatíva má za cieľ podporovať európske hodnoty a šíriť posolstvo solidarity medzi mladými ľuďmi, ako aj podporiť Ukrajinu.

Európsky rok mládeže tiež predstavuje silu spoločnej tvorby a solidarity, k čomu aktívne prispievajú stovky mládežníckych organizácií a zainteresovaných strán. Na webovej stránke Európskeho roka mládeže je zverejnených už viac ako 1 650 aktivít naprieč Európou, ktoré spájajú a vyzývajú mladých ľudí, aby sa zapojili do Európskeho roka mládeže.

Ďalšie informácie nájdete na stránke Čo je Európsky rok mládeže? | Európsky portál pre mládež
Oficiálne hashtagy: #EYY2022 #EuropeanYearOfYouth a #Europskyrokmladeze
Sledujte Európsky rok mládeže na sociálnych médiách: Instagram: @european_youth_eu Facebook: @EuropeanYouthEU Twitter: @EuropeanYouthEU

[1] Medzi Hlavné témy Európskeho roka mládeže patria: európska vzdelávacia mobilita; zamestnanie a inklúzia; politické dialógy a participácia; ekológia; digitálna transformácia; kultúra; zdravie, duševná pohoda a šport; mládež a svet; hodnoty EÚ a demokracia.

Informačný servis

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie EK Európska komisiaEuropskyrokmladeze