Deti budú môcť spoznávať najznámejšie riekanky a príbehy v slovenčine i nemčine vďaka Nadácii Volkswagen Slovakia

Riekanky 2.jpg
Foto: Nadácia VW SK
  • Nadácia VW SK podporila vydanie detských dvojjazyčných publikácií autorky Jarmily Roser.
  • Na knižnom veľtrhu Bibliotéka 2021 získali Ocenenie za kreatívnu podporu vzdelávania a rozvoj čitateľskej gramotnosti detí.
  • Detské knihy poslúžia ako milý darček aj ako pomôcka.

Desiatky najobľúbenejších a najznámejších detských riekaniek a rozprávok prinesú malým „čitateľom“ radosť i hravé spoznávanie dvoch jazykov – slovenského a nemeckého. Krásne knižky s originálnymi ručnými ilustráciami zostavila autorka Jarmila Roser a špeciálne dvojjazyčné vydanie podporila Nadácia Volkswagen Slovakia (Nadácia VW SK).

Projekt „DeSk“ – Deutsch-Slowakische Literatur  je ideou mladej učiteľky nemčiny a mamy troch detí, Jarmily Roser, ktorá vnímala dopyt po detských knižkách, spájajúcich jazyky dvoch susediacich krajín. Vznikol tak projekt zameraný na dvojjazyčné jazykové vzdelávanie a šírenie slovenskej literárnej tvorby v nemecky hovoriacich krajinách.

Dobri priatelia.jpg
Foto: Nadácia VW SK

Zameriava sa na tvorbu kníh pre deti od 2 do 8 rokov, pričom knižky sa okrem ponorenia do sveta rozprávok stali aj vzdelávacou pomôckou. Detské riekanky, rozprávky, či bájky známe z nášho detstva sú zrkadlovo preložené do nemeckého jazyka. Každú stranu sprevádza obrazový slovník s najdôležitejšími pojmami, použitými v texte, pomocou ktorého sa vytvára a upevňuje slovná zásoba.  Veľmi obľúbené je i maľované čítanie, pri ktorom si deti cvičia svoje prvé čítanie.

S radosťou sme podporili projekt, ktorý v sebe spája hravý spôsob učenia a zároveň prináša priestor na spoločné chvíle s deťmi pri krásnych knižkách,“ uvádza Alexadra Pappová, projektová manažérka Nadácie VW SK. „Dlhodobo sa angažujeme v oblasti inovatívneho prístupu k výučbe nemeckého jazyka a tento projekt je príkladom toho, ako môže učenie prebiehať prirodzenou a príjemnou formou. V deťoch okrem toho súčasne buduje pozitívny vzťah ku knihám a povzbudzuje k tvorivosti.“ Znalosť nemčiny ako ďalšieho cudzieho jazyka sa v súčasnosti stáva oceňovanou súčasťou palety zručností a vedomostí na trhu práce. Neformálne spoznávanie jazyka je skvelou investíciou a uľahčením neskoršieho štúdia.

Anim zabka.jpg
Foto: Nadácia VW SK

Každý nový jazyk je ako brána do iného sveta. Ponúka príležitosť spoznať inú kultúru, zvyky, charakter. Mojím cieľom je zveľaďovať a pestovať materinský slovenský jazyk u rodín Slovákov žijúcich v zahraničí a súčasne hravou a pútavou formou budovať základy a porozumenie jazyka cudzieho,“ približuje projekt autorka, Jarmila Roser.

Ako uvádza, v súčasnosti žije mnoho detí v jazykovo zmiešaných rodinách a vyrastajú na bilingválnom základe. Môže sa však stať, že obaja rodičia dvojjazyční nie sú, prípadne jazyk dostatočne neovládajú starí rodičia. Práve pre tých sú knižky skvelou príležitosťou, ako spoločne s deťmi objavovať čaro rozprávok a veršovaných porekadiel s jasným porozumením významu v oboch jazykoch.

Jarka2_square.jpg
Jarmila Roser. Foto: Nadácia VW SK

Knihy sú k dispozícii na oficiálnej stránke projektu – https://deskliteratur.at/sk.

Na knižnom veľtrhu Bibliotéka 2021 získala detská dvojjazyčná literatúra Ocenenie za kreatívnu podporu vzdelávania a rozvoj čitateľskej gramotnosti detí.

Podpora inovatívnej výučby nemeckého jazyka je jednou z hlavných strategických oblastí Nadácie VW SK už niekoľko rokov. „Podporujeme napríklad hravé zapojenie nemčiny v materských školách, kde sme v roku 2012 odštartovali tzv. technický koncept, v slovenských podmienkach jedinečný. Na základných školách podporujeme rozšírenú výučbu nemčiny a prostredníctvom projektu Experimentujem po nemecky vznikli prvé pracovné listy v nemčine pre metodiky CLIL (Content Language Integrated Learning), ktorá integruje cudzí jazyk do odborného predmetu – prírodovedy,“ hovorí Alexandra Pappová. Pre študentov stredných škôl a budúcich učiteľov Nadácia VW SK podporila projekt Chcem (sa) učiť nemčinu, do ktorého sa v rokoch 2020-2021 zapojilo viac ako 500 účastníkov. „Naším cieľom bolo prispieť k zatraktívneniu učiteľského povolania a k inovatívnej príprave učiteľov, ktorí budú schopní uplatniť vedomosti moderným, atraktívnym a efektívnym spôsobom v praxi na slovenských školách alebo v jazykových kurzoch.“

Img_5369.jpg
Foto: Nadácia VW SK

Informačný servis

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie Nadácia Volkswagen Slovakia