Akademická elita v seredských pečivárňach

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Bez názvu
Foto: SITA

BRATISLAVA 25. októbra (WBN/PR) – Dnes sa osobnosti slovenskej vedy, členovia Európskej akadémie vied a umení (EAVU) zišli na svojom pravidelnom stretnutí v Smoleniciach. Ešte pred oficiálnym programom navštívili odštepný závod Pečivárne Sereď, patriace pod najväčší slovenský pečivárenský holding – I.D.C. Holding, a.s.

Členovia EAVU si so záujmom pozreli nové výrobné linky, na ktorých sa vyrábajú tradične kvalitné výrobky. 2 miliardy Horaliek prešlo cez výrobné linky spoločnosti I.D.C. Holding, a.s. za 20 rokov existencie holdingu. A každú sekundu sa na Slovensku zjedia dve Horalky. Okrem toho sa v závodoch vyrába ďalších 150 výrobkov.

Nevídaný úspech

Za úspechom stojí podnikanie na základe etických princípov i vedecky ponímaných metód práce vrcholového manažmentu. Kľúčovým bolo tiež pevné presvedčenie akcionárov o nevyhnutnosti nemalých investícii do najnovších výrobných procesov.

Profesor Štefan Kassay, člen EAVU a predseda dozornej rady I.D.C. Holding, a.s. hovorí: „Mojim životným krédom je symbióza vedy a praxe. Deklarujem to pracovným štýlom a nachádzam aj vhodné spôsoby komunikácie medzi svetom vedy a realitou výrobnej praxe. Žijem vlastne dva životy. Jeden vedecký, druhý podnikateľský.“ Preto považuje za kľúčové znalosti, aplikovanie nových technológii, bez ktorých sa nedá úspešne podnikať. „Som veľmi rád, ak je možné spojiť vedecké rokovanie s prehliadkou podniku, ktorý sa rozvíja na vedeckej báze a dlhodobo zaznamenáva zvyšovanie výkonnosti a ekonomický progres. Zaujíma to aj vedcov aj politikov,“ zamýšľa sa akademik a podnikateľ Štefan Kassay.

Prepojenie vedy a praxe

Profesor Štefan Luby, viceprezident EAVU oboznámil prítomných so Správou o činnosti delegácie a o 3. konferencii akadémii vied Dunajského regiónu, organizovanej EASA v Budapešti, hlavné ciele Dunajskej stratégie EU.

Profesor Ján Breza, zaujal prednáškou na tému Transplantácia obličiek na Slovensku. Zároveň informoval o včerajšej konferencii pri príležitosti 40. výročia Medzinárodného ústavu pre aplikovanú systémovú analýzu vo Viedni, ktorej sa zúčastnili štátnici, traja laureáti Nobelovej ceny a ďalšie významné osobnosti. Hovorilo sa o novom kontrakte medzi vedou a spoločnosťou.

Nadväzne na hlavné témy konferencie akademici sa zaujímali o najnovšie poznatky, ktoré aplikujú do praxe vo výrobných podnikoch. Napríklad spoločnosť I.D.C. Holding, a.s. patrí medzi progresívne firmy, o čom sa akademici presvedčili počas prehliadky v najväčšom výrobnom závode Pečivárne Sereď, rad otázok sa týkal hlavne nových výrobných liniek a utvárania pracovných podmienok. „V úsilí o progres sa sústreďujeme na rozvíjanie kvalít človeka, na jeho pracovný výkon a zároveň spokojnosť s prácou. Veď je to hlavne človek, ktorý dáva do pohybu celú produkciu,“ akcentuje akademik Štefan Kassay.

Skúsenosti z praxe sú nesmierne dôležité“, zmieňuje sa prof. Ján Slezák, prorektor Slovenskej zdravotníckej univerzity. A dodáva: „Úspech tejto spoločnosti je jednoznačne vidno v tom, že má dobrých dodávateľov, poctivý prístup k výrobkom a vynikajúci managament.“ Profesor Milan Hronec okrem iného povedal: „Veľa ľudí, ktorí majú radi sladkosti, či už deti alebo dospelí, si nevedia predstaviť aké je zložité vyrobiť cukrovinky, nielen z hľadiska materiálov, ale aj z hľadiska hygieny. Množstvo produktov, je výsledkom umu ľudí, ktorí pracujú v podniku, čo je inak povedané rozum pretavený do chutí.“ Postrehy a zážitky z prehliadky Pečivární Sereď zanechali v akademikoch silný dojem a stanú sa zdrojom invencií pre podporu vedeckého myslenia.

Odštepný závod Pečivárne Sereď

1. 1. 1953 vznikol podnik Slovenské pečivárne Sereď, v tom čase ako národný podnik. Vysokokvalitné trvanlivé pečivo sa stávalo čoraz viac populárnym medzi obyvateľmi. V roku 1962 sa v Seredi začal budovať nový závod na Trnavskej ceste, ktorý zvyšuje výrobu a dopyt po výrobkoch. V nasledujúcom roku bol podnik začlenený pod pražský závod. V roku 1969 bol štátom zriadený samostatný podnik Pečivárne Sereď. V júli 1992 bol národný podnik Pečivárne Sereď sprivatizovaný a stal sa súčasťou spoločnosti I.D.C. Holding, a.s. Vďaka tradícii a obľúbeným kvalitným výrobkom patrí medzi najväčších producentov cukroviniek a trvanlivého pečiva so stabilným postavením na domácom trhu.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Štefan Kassay