Život v stredoveku? Toto je top 7 zaujímavosti, ktoré vám ani Wikipédia nepovie

Typické stredoveké zobrazenia.
Zobrazený život v období stredoveku. cs.wikipedia.org cs.wikipedia.org

Stredovek je označované ako obdobie medzi starovekom a novovekom. O tomto historickom období ste už určite niečo počuli. V tomto období sa začínajú objavovať písané listiny, zákonníky a predpisy. Život v stredoveku nebol jednoduchý. Nežilo sa bezstarostne najmä ženám, aj v tomto období vládlo mnoho zvláštnych zákonov a nariadení. Zistite všetko o živote v stredoveku.

Ako sa žilo v stredoveku

Obdobie stredoveku v Európe sa datuje od 5. do 15. storočia. V tomto období sa objavujú prvé kroniky, legendy, taktiež sa rozvíja výtvarné a hudobné umenie. Veľmi silnou oblasťou v stredoveku bolo náboženstvo.  Súdnictvo v tom čase fungovalo inak a tresty boli mnohokrát horšie ako samotné hriechy. Niekde sa stredovek označuje aj ako temný vek.

Stredovek v Európe sa delí na:

  • včasný stredovek,
  • vrcholný stredovek,
  • neskorý stredovek.
Kríž, symbol stredoveku.
V stredoveku plnilo hlavnú úlohu náboženstvo. pixabay.com

Stredoveká hudba

V stredovekej hudbe bol nadradený text nad hudbou a melódiou. Dávala sa do pozornosti myšlienka a slovo. Hudba bola vnímaná ako modlitba, ktorá oslavovala Boha a kázala. Vylúčili sa hudobné nástroje a hudba nemala mať umelecký účel, ale skôr duchovný a náboženský.

Spievalo sa väčšinou v kostoloch, kde spievali len muži. Ženy nesmeli spievať. V stredoveku sa žena brala, ako zdroj hriechu, ktorý má na svedomí dedičný hriech. Žena bola chápaná z biblického hľadiska. Boli vnímané ako stvorenia, ktoré odvracajú myseľ od Boha.

Stredovek a umenie

Stredoveké umenie taktiež súviselo s kresťanstvom. Vznikali rôzne fresky, maľby, sochy, ilustrácie a do umenia môžeme zaradiť aj stavby. V stredovekom umení prevládla symbolika. Vznikajú tu symboly, ako napríklad kotva – nádej, páv – nesmrteľnosť. V tomto období čerpali námety zo Starého i Nového zákona.

Stavali sa vysoké katedrály gotického štýlu, ktoré dozdobovali farebné sklá. Tieto sklá sa farbili pomocou zlúčením rôznych kovov, ktoré sa tavili v peciach s vysokou teplotou. Umelci museli ovládať znalosť chémie a  kovov, aby pri ich zlúčení dosiahli správnu farebnosť.

Stredoveké fresky s náboženským motívom.
V stredovekom umení začína rozmach sochárstva a maliarstva. pixabay.com

Stredoveké mestá

Život v stredovekom meste sa v stredoveku začína rozmáhať. Stredovek na Slovensku ovplyvnilo náboženstvo a zažali sa taktiež budovať nové obchodné a banícke mestá. Mestá v stredoveku začínajú plniť obchodnú, ekonomickú, politickú i kultúrnu funkciu. Vznikali hlavne ako centrá hospodárskych a obchodných ciest a tiež ako banské mestá, v ktorých sa ťažilo.

Mestá sa delili na kráľovské, banské a šľachtické (poddanské). V mestách sa rozširovalo privilégium, čiže výsada na všeobecné ľudské práva. Privilégium udeľoval kráľ. Najstaršie miesto na Slovensku, ktoré dostalo od kráľa privilégiá, je Trnava.

Stredoveká filozofia

V stredoveku sa filozofovia zaoberali najmä človekom a jeho postavením vo svete. Taktiež aj tu bolo základným pozadím filozofického myslenia kresťanstvo.

Objavuje sa tu spor medzi teologickým myslením a myslením človeka. Pozornosť sa odvracia od prírody a do popredia vstupuje boh.

Stredoveká kuchyňa

Možno vás prekvapí stravovanie v stredoveku. Mnohí z nás si predstavia stoly praskajúce pod množstvami jedál, pečené prasce, ryby, ovocie a litre vína. Avšak ich strava bola najmä v bežnejšie dni pestrejšia a zaujímavejšia. Najväčší prídel mäsa získavali z králikov, ktorých robili na sladkej či slanej omáčke.

Často jedávali aj jedlá z múky, varené vo vode. Cestoviny nechali nasiaknuť alkoholom. Taktiež sa často pripravovali pokrmy zo sliepok, najčastejšie vývar, v ktorom sa aj varili cestoviny. Pilo sa najmä víno a pivo. Na varenie piva dostávali privilegovaný súhlas. Pivo sa pilo najmä v chudobnejších oblastiach a osadách.

Stredoveké jedlá a kuchyňa.
V stredoveku sa ľudia stravovali pestro a jednoducho. www.thinkstockphotos.com

Manželstvo v stredoveku

Mnoho párov sa mohlo legálne zosobášiť slovom alebo skutkom ešte predtým, než zložili svoje sľuby pred kňazom. Brali sa veľakrát len niekde v krčme, na ulici, doma alebo pred prahom kostolov. Nepotrebovali na sobáš a manželstvo súhlas rodičov. Potrebný súhlas sa týkal iba dvoch zainteresovaných osôb, preto bolo komplikované určiť, či je manželstvo platné.

Manželstvo sa spečatilo vecou, darom, ktorý podaroval muž žene, spravidla to bol najčastejšie prsteň. Občas muži dávali prstene ženám len z vypočítavosti, aby mohli intímne žiť so ženou. Súhlas o manželstve sa prideľoval v kráľovských rodinách, aby sa predišlo majetkovým nezhodám.

Ženy a ich postavenie

Ženy v stredoveku nemali vysoké postavenie. Nemohli rozhodovať v žiadnej právnej a inej veci. Ženy nemohli nič vlastniť, výnimku tvorili iba vdovy, ktoré často pracovali v rôznych dielniach a na poliach, ktoré im zostali po mužovi.

Ženy nesmeli cestovať, toto bolo dovolené len mužom. Napriek všetkému stredoveké ženy sú dnes brané, ako zdroj kresťanstva či dokonca vzdelania. Najmä ženy, ktoré vstúpili do rehole sa venovali prepisovaniu kníh a zborníkov. V tomto období sa ale naopak ženy často považovali aj za čarodejnice. V stredoveku žili významné ženské osobnosti, napríklad mníška Hildegarda z Bingenu či Jana z Arku.

Stredovek je plný zaujímavostí a bizarností, ktoré sa dnes nedajú veľmi chápať. Nezvyčajné stredoveké praktiky môžeme vidieť aj na obyčajných veciach, ako pri hygiene v stredoveku a stravovaní, či vo vzťahoch medzi mužom a ženou. Život v stredoveku skutočne nebol jednoduchý.

 

 

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom