Zdravie pre Rómov v Slovenskej republike

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Bez názvu
Foto: GSK

BRATISLAVA 20. novembra (WBN/PR) – V krajinách európskej únie žije 10 až 12 miliónová skupina obyvateľstva so silnou kultúrnou identitou a dedičstvom, ktorá nemá svoju domovinu a často ani žiadny skutočný domov.

Rómovia sú jednou z najväčších etnických minoritných skupín v Európe, z ktorých viac ako polovica žije v primitívnych osadách bez pitnej vody a základného hygienického zabezpečenia. V takýchto podmienkach majú vážne obmedzenú dostupnosť k zdravotnej starostlivosti, liekom a vzdelaniu.

Zdravotná uvedomelosť v rómskych komunitách je pomerne nízka a výskyt infekčných ochorení a dojčenská úmrtnosť prekračujú priemer.

Ako pomáhame?

V rámci nášho záväzku rozšíriť dostupnosť k zdravotnej starostlivosti pre ľudí v núdzi sme v roku 2011 zahájili trojročný program, v ktorom chceme riešiť niektoré z týchto nedostatkov. V Bulharsku, Maďarsku, Rumunsku a v Slovenskej republike spolupracujeme s miestnymi mimovládnymi organizáciami, prostredníctvom ktorých zabezpečujeme zdravotnú výchovu, vzdelávanie a poskytujeme potrebné lieky pre rómske obyvateľstvo, žijúce v izolovaných komunitách.

Naše prístupy sú rôzne: od poskytovania základných liekov a očkovacích látok až po financovanie alebo školenie zdravotníckych pracovníkov. V konečnom dôsledku je náš plán založený na tom, čo je na základe informácií od našich partnerov najlepšie a najviac potrebné pre miestne komunity.

Bez názvu
Foto: GSK

V Rumunsku napríklad pracujeme s asociáciou ORA (Ovidiu Rom Association) a v rámci programu „Každé dieťa patrí do materskej školy“ sa snažíme zlepšovať vzdelávanie detí, pretože túto oblasť považujú za veľmi dôležitú.

Zdravotný stav detí je rovnako dôležitý ako ich vzdelanie, a to je príčinou toho, že sme sa spolu so spoločnosťou GSK rozhodli zaradiť do nášho projektu aj oblasť zdravotnej starostlivosti“ hovorí Maria Gheorghiu, spoluzakladateľka asociácie ORA.

S ponukou financovania mohla asociácia ORA zabezpečiť vykonávanie preventívnych lekárskych prehliadok a povinných očkovaní, ako aj poskytnúť zdravotníckych mediátorov, zdravotnú výchovu a vzdelávanie a rodinné poradenstvo.

Bulharsko, Maďarsko a Slovensko

V iných krajinách sú však prístupy rozdielne. V Bulharsku podporujeme Národnú sieť zdravotníckych mediátorov, za účelom riešenia zlých zdravotných podmienok, ktoré sa vyskytujú v rómskych osadách v celej Európe. V Maďarsku zároveň podporujeme organizáciu Partners Hungary, kde zabezpečujeme preventívnu zdravotnú starostlivosť ako sú očkovania a pravidelné lekárske vyšetrenia, a zvyšujeme dostupnosť zdravotníckych služieb s cieľom eliminovať a znížiť šírenie infekčných ochorení. Na Slovensku spolupracujeme s Asociáciou pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC – www.acec.sk ), v rámci ktorej pracujú terénni zdravotní asistenti v rómskych osadách, v ktorých chýba základná dostupnosť k zdravotnej starostlivosti a sociálnym službám.

Gsk
Foto: GSK

Pri zhrnutí nášho celkového prístupu náš riaditeľ pre európske vládne otázky, pán Paul van Hoof, vysvetľuje: „Deti si zaslúžia ten najlepší štart do života, a k tomu im môžu pomôcť lepší zdravotný stav a vzdelanie. Rómski zdravotnícki mediátori sa ukázali ako úspešní pri zlepšovaní zdravotného stavu tejto zraniteľnej populácie. Verím, že spoločným úsilím tento trojročný projekt bude znamenať veľkú zmenu pre značný počet rómskych detí“.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať