Zriadenie štátnej distribučnej spoločnosti na dodávanie liekov môže byť rizikom v dostupnosti, výhrady má aj poisťovňa

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Liek, lieky, peniaze
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com

Zriadenie štátnej distribučnej spoločnosti na dodávanie liekov a zdravotníckych pomôcok môže byť rizikom pri zachovaní dostupnosti liekov pre všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Zachovanie dostupnosti

Ministerstvu zdravotníctva SR to odkázala Asociácia nemocníc Slovenska (ANS). Ak ministerstvo zdravotníctva podľa ANS zriadi štátnu distribučnú spoločnosť, alokácie liekov pre slovenský trh sa nezvýšia, ale prerozdelia.

„Ak si štátna distribučná spoločnosť vydobyje významné zastúpenie na trhu distribúcie liekov, je dôvodné predpokladať, že štátny distribútor bude disponovať výraznou alokáciou liekov, ktoré bude prioritne dodávať pre štátne nemocnice, štátne lekárne a ostatné zdravotnícke zariadenia,“ upozornila ANS v pripomienke k materiálu z rezortu zdravotníctva.

Pri liekoch s obmedzenou dostupnosťou a pri špecifických liekoch tak ostatní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti môžu mať podľa asociácie nemocníc reálny problém s ich dostupnosťou.

Vytváranie zisku

S návrhom rezortu zdravotníctva zriadiť štátnu distribučnú spoločnosť na dodávanie liekov a zdravotníckych pomôcok ako akciovú spoločnosť s účasťou štátu nesúhlasí ministerstvo financií.

Upozorňuje na to, že primárnym cieľom takejto spoločnosti nemá byť vytváranie zisku, avšak akciová spoločnosť je o podnikateľskej činnosti a zisku.

„Žiadame vypracovať štúdiu uskutočniteľnosti, ktorá komplexne posúdi zvažované alternatívy zriadenia štátnej distribučnej spoločnosti,“ uviedol rezort financií.

Materiál odporúča vylepšiť z pohľadu obsahu tak, aby boli preukázateľné výhody založenia akciovej spoločnosti. Upozorňuje na to, že štátna distribučná spoločnosť nebude mať vlastné sklady, dopravu a zamestnancov, ale bude spočívať hlavne na IT riešení pre centrálny nákup liekov pre štátne zdravotnícke zariadenia.

Neúčelný krok

K návrhu zriadiť štátnu distribučnú spoločnosť na dodávanie liekov a zdravotníckych pomôcok má zásadné výhrady aj zdravotná poisťovňa Dôvera. Tento krok považuje za neúčelný, potreba zriadenia takejto spoločnosti podľa poisťovne nenapĺňa žiadny verejný záujem.

„Štátna distribučná spoločnosť nebude efektívne fungovať. Môžeme to vidieť na neefektívnom fungovaní štátnych nemocníc a štátnej zdravotnej poisťovne, ako aj rôznych iných projektoch realizovaných štátom,“ upozorňuje.

Ministerstvo zdravotníctva, v ktorého pôsobnosti má byť štátna distribučná spoločnosť, podľa poisťovne Dôvera nie je v súčasnosti schopné ani riadne a včas realizovať niekoľko projektov z plánu obnovy, napríklad výstavbu nemocnice Rázsochy.

„Kvalita a efektívnosť distribúcie liekov bude jej zriadením zjavne zhoršená,“ dodala poisťovňa Dôvera.

Zriadenie spoločnosti

Ministerstvo zdravotníctva SR chce zriadiť štátnu distribučnú spoločnosť na dodávanie liekov a zdravotníckych pomôcok. Týmto krokom plánuje zefektívniť distribúciu liekov a zabezpečiť sebestačnosť štátnych zdravotníckych zariadení pri zásobovaní a distribúcii liekov.

Zriadenie distribučnej spoločnosti si vyžiada 15 miliónov eur ako vklad do základného imania pri jej založení. Zriadenie štátnej distribučnej spoločnosti by podľa ministerstva mohlo zabrániť dominantnej pozícii na trhu liekov úzkemu okruhu súkromných firiem a ich neúmernému vplyvu na cenu liekov a ich distribúciu.

„Ministerstvo zdravotníctva SR má za to, že v uvedenom segmente je potrebné zabezpečiť aspoň čiastočnú nezávislosť štátu od súkromných distribútorov liekov a zdravotníckych pomôcok, ktorá je nevyhnutná v prípade mimoriadnych situácií, akým je aj napríklad nedávna pandémia ochorenia COVID-19,“ dodal rezort.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie ANS Asociácia nemocníc SlovenskaDôvera zdravotná poisťovňaMZ Ministerstvo zdravotníctva SR