Prezidentka Lazorová dostala zlatú medailu za významný prínos v spolupráci s Prešovskou univerzitou

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Iveta Lazorová, prezidentka SK SaPA
Prezidentka SK SaPA Iveta Lazorová

Vedecká rada Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity (FZO PU) počas medzinárodnej vedeckej konferencie Quo vadis zdravotníctvo III. 26. októbra 2017 udelila prezidentke Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Ivete Lazorovej „Zlatú medailu“ za významné prínosy a zásluhy o rozvoj FZO PU.

„Som nesmierne poctená zlatou medailou, myslím si však, že to nie je len moje ocenenie, ale celkovo uznanie spolupráce komory so vzdelávacími inštitúciami ako takými. Myslím si, že partnerstvo Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek s Fakultou zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity je na veľmi dobrej úrovni, čo je dôležité pre nastavenie spoločných stratégií v oblasti vzdelávania sestier do budúcnosti,“ konštatovala.

Postavenie sestier sa mení

Prezidentka komory absolvovala bakalárske štúdium pôrodnej asistencie v externej forme na Fakulte zdravotníckych odborov PU v Prešove. Roky strávené na Fakulte zdravotníckych odborov PU v Prešove považuje za náročné, no krásne a obohacujúce.

Ako ďalej povedala šéfka komory, univerzitu si váži za kvalitné vzdelávanie, ale aj za príležitosti  na formovanie názorov a postojov či podnetné diskusie. „Pomaly sa mení aj naše postavenie v zdravotníckom tíme a myslím, že nielen ja, ale aj moje kolegyne vďačíme veľmi veľa FZO PU. Dala nám nielen nové, rozšírené teoretické vedomosti, ale hlavne v nás dokázala vzbudiť presvedčenie, že máme svoju cenu, že sme potrebné a nenahraditeľné,“ poznamenala Lazorová.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie SKSaPA Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek