Poslanci opäť navrhujú obmedziť vykonávanie umelých potratov

Parlik.jpg
Foto: vZdravotnictve.sk
S takouto iniciatívou sa vracajú poslanci ĽSNS, s vlastným návrhom prichádza aj nezaradený Richard Vašečka

Nezaradený poslanec Národnej rady SR Richard Vašečka prichádza na nadchádzajúcu schôdzu parlamentu s návrhom, ktorý má obmedziť umelé potraty na Slovensku.

Poslanci prerokujú jeho návrh novely zákona o umelom prerušení tehotenstva v prvom čítaní.

Z dôvodu „potreby postupného odstraňovania diskriminácie nenarodených detí“ navrhuje najmä zrušiť legálnosť bezdôvodných potratov, resp. potratov bez vážnych dôvodov.

Vašečka navrhoval zmeny už vlani v októbri.

Pripúšťa výnimky

Novelizovaný zákon o umelom prerušení tehotenstva podľa Vašečku zlepší ochranu práva na život nenarodených detí tým, že zruší možnosť umelého potratu na požiadanie. Súčasne však ponechá z tejto ochrany výnimky, ktoré väčšina spoločnosti považuje za dôvodné.

„Tieto výnimky sú ochrana života matky, ochrana zdravia matky, tehotenstvo ako následok trestného činu a ťažké poškodenie dieťaťa, vrátane poškodenia nezlučiteľného so životom, ktoré zahŕňa tak genetické, ako aj iné formy ťažkého poškodenia,“ uviedol v dôvodovej správe k návrhu.

Súčasne stanovuje limity, v ktorých je možné umelé potraty zo zákonom uznaných dôvodov vykonať. Medzi tieto limity patria najmä časové limity, v akom štádiu tehotenstva je umelý potrat legálny. Je to 12 týždňov v prípade tehotenstva, ktoré je následkom trestného činu, a 24 týždňov tehotenstva v prípade ťažkého poškodenia dieťaťa.

Podľa poslanca dôvod, pre ktorý má byť umelý potrat vykonaný, je potrebné preukázať. Buď lekárskymi správami v prípadoch ohrozenia matky a poškodenia dieťaťa, alebo vyjadrením prokurátora v prípade tehotenstva ako dôsledku trestného činu.

Sľubuje si zníženie počtu potratov

Vašečka odhaduje že nová legislatíva zníži umelú potratovosť približne o 80 percent.

„V súčasnosti tri zo štyroch umelých potratov predstavujú potraty na žiadosť. Okrem nich sa na Slovensku robia aj potraty zo zdravotných dôvodov a potraty pri mimomaternicovom tehotenstve. Tieto by v značnej miere zostali legálne aj po prijatí novej legislatívy,“ uviedol poslanec.

Odhadom by sa počet umelých potratov vykonaných na základe jeho návrhu mohol znížiť zo 7 500 na 1 500 ročne.

Návrh zákona obsahuje celkom novú právnu úpravu ochrany matky pred umelým potratom z donútenia.

„Umelý potrat je spôsob, akým sa otec dieťaťa môže zbaviť rodičovskej zodpovednosti, ktorú nechce niesť, zakryť svoje otcovstvo, a podobne. Je, žiaľ, častou praxou, že otec dieťaťa, prípadne aj iné osoby (napríklad rodičia), vyvíjajú nátlak na matku, aby svoje dieťa dala umelo potratiť,“ nazdáva sa Vašečka.

Donútené matky?

Je presvedčený, že umelý potrat sa často prezentuje ako výdobytok slobody. Realita je však podľa neho taká, že veľmi veľa matiek je k potratu donútených. P

reto navrhuje viaceré opatrenia, ktoré majú lepšie ochrániť tehotné matky pred núteným potratom.

Navrhuje tiež rozšíriť zákon o základné ustanovenia upravujúce postup pri poučení žiadateľky o umelý potrat a vyslovení informovaného súhlasu tak, aby tieto ustanovenia korešpondovali s aktuálnou úpravou v zákone o zdravotnej starostlivosti.

Z dôvodu obmedzenia potratovej turistiky chce upraviť ustanovenia zákona tak, že cudzinky môžu na území Slovenskej republiky postúpiť umelý potrat len z dôvodu ochrany ich života alebo zdravia.

Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. júla 2019.

Pridávajú sa aj Kotlebovci

Podobne ako Vašečka, aj poslanci NR SR za ĽSNS chcú obmedziť umelé potraty.

Navrhujú zrušiť možnosť vykonávať interrupcie do 12 týždňov tehotenstva len na základe žiadosti ženy. Možné interrupcie by mali byť len v troch odôvodnených prípadoch:

  • V prípade ohrozenia života ženy a ak žena dá na interrupciu súhlas.
  • Ak žena otehotnela v dôsledku trestného činu, napríklad po znásilnení, tehotenstvo nepresahuje 12 týždňov a interrupcii nebránia zdravotné problémy ženy, a ak žena o to sama požiada.
  • Ak ide o genetický chybný vývoj plodu a tehotenstvo nepresahuje 24 týždňov.

Novelou zákona chcú poslanci zabrániť modernej potratovej turistike, keď cudzinky chodia k nám na interrupciu, lebo v ich krajinách sú interrupcie zakázané alebo drahšie. Jedine v prípade, ak by bol ohrozený život cudzinky, by mohla na Slovensku podstúpiť umelé prerušenie tehotenstva.

ĽSNS nechce podľa svojich vyjadrení brať nikomu slobodnú možnosť voľby, preto v zákone ponechávajú možnosť voľby v istých prípadoch.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom