Pojmy dlhodobá zdravotná starostlivosť a paliatívna starostlivosť budú od augusta zadefinované

Pacient, nemocnica
Foto: ilustračné, Getty Images
  • aktualizované 31. júla 2022, 13:13

Od augusta tohto roka sa na Slovensku zadefinujú pojmy dlhodobá zdravotná starostlivosť a paliatívna zdravotná starostlivosť.

Činnosť zariadení sociálnej pomoci sa doplní aj o ošetrovateľskú starostlivosť ako následnú zdravotnú starostlivosť a o dlhodobú ošetrovateľskú starostlivosť.

Zariadenia sociálnej pomoci, ktoré majú uzatvorenú zmluvu so zdravotnou poisťovňou, budú povinné oznamovať údaje potrebné pre monitorovanie dostupnosti, efektívnosti a kvality dlhodobej zdravotnej starostlivosti. Vyplýva to z novely zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorú podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová, a ktorá nadobudne účinnosť od 1. augusta tohto roka.

Cenové opatrenie

Na zabezpečenie poskytovania dlhodobej zdravotnej starostlivosti a paliatívnej zdravotnej starostlivosti sa úhrada za tieto činnosti zadefinuje v cenovom opatrení formou pevných cien pre jednotlivých poskytovateľov.

Tieto sumy sa budú uhrádzať z verejného zdravotného poistenia, a to počas dvojročného obdobia zberu údajov nevyhnutne potrebných na monitorovanie, vyhodnotenie kvality a dostupnosti tejto starostlivosti.

Dočasnou reguláciou cien tejto starostlivosti sa zabezpečí nielen motivácia pre poskytovateľov na vytváranie zdravotníckych zariadení na poskytovanie tejto starostlivosti, ale predovšetkým sa zvýši jej dostupnosť pre osoby, ktoré sú na túto zdravotnú starostlivosť odkázané,“ tvrdí rezort zdravotníctva.

Predpokladá, že počas dvojročného obdobia získa dostatočné a relevantné údaje o dostupnosti dlhodobej zdravotnej starostlivosti a paliatívnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku a na základe toho upraví spôsob jej financovania bez potreby regulácie.

Dostupnosť dlhodobej starostlivosti

Novelou zákona sa má zabezpečiť dostupnosť, kvalita a efektívnosť dlhodobej zdravotnej starostlivosti a paliatívnej zdravotnej starostlivosti pre osoby, ktorých zdravotný stav si to vyžaduje, a to nielen v zdravotníckych zariadeniach, ale najmä v domácom alebo v inom prirodzenom prostredí, v ktorom sú tieto osoby umiestnené.

Na zvýšenie kvality a lepšej koordinácie zdravotnej starostlivosti a predchádzaniu opakovaných hospitalizácií sa stanovuje povinnosť pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti zbierať zákonom určené údaje v anonymizovanej podobe,“ uviedlo ministerstvo zdravotníctva.

Tieto údaje budú poskytovatelia predkladať zdravotnej poisťovni a zdravotná poisťovňa ich poskytne Ministerstvu zdravotníctva SR so zámerom monitorovať a vyhodnotiť kvalitu a dostupnosť tejto starostlivosti.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Zuzana Čaputová
Firmy a inštitúcie MZ Ministerstvo zdravotníctva SR