Novela Trestného zákona zhorší prístup k zdravotnej starostlivosti a vyženie kvalitných manažérov z nemocníc, varuje KDH

Lekár
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com.

Novela Trestného zákona zavádzajúca nový trestný čin ohrozenia poskytovania zdravotnej starostlivosti môže viesť k ešte väčšej redukcii posteľového fondu oddelení v nemocniciach a nehospodárnosti, čoho výsledkom bude horší prístup pacientov k zdravotníckej starostlivosti.

Nová právna úprava sa zároveň môže stať Damoklovým mečom pre nemocničné manažmenty, keď bude vyháňať kvalitných manažérov do iných oblastí. V tlačovej správe na to upozorňuje Kresťanskodemokratické hnutie (KDH).

Lôžka sa môžu redukovať

„Riaditelia nemocníc v snahe dodržať navrhovaný zákon a vyhnúť sa trestnoprávnej zodpovednosti môžu začať v ešte väčšej miere redukovať počet použiteľných lôžok, čím sa opätovne oddiali pomoc chorým a môžu stúpnuť čakacie lehoty na plánované výkony. Takáto právna úprava je aj v kontexte demografických zmien a rastúcich problémov s počtom zdravotníckeho personálu medzinárodný precedens,“ uviedol expert KDH pre zdravotníctvo Peter Stachura.

KDH uznáva, že minimálne personálne normatívy sú potrebné, aby sa zachovala kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti, podmienkou však je, aby vychádzali z reálnych predpokladov.

Niektoré personálne normatívy sa javia nie ako minimálne, ale skôr ideálne, čo v súčasnosti je len veľmi ťažké zabezpečiť. KDH poukazuje na komplexnosť problému a riziko ešte väčšieho obmedzenia dostupnosti zdravotnej starostlivosti.

Celosvetový problém

„Nedostatok zdravotníckeho personálu je celosvetový problém. Jeho príprava trvá roky. V prípade zavedenia tohto trestného činu by to znamenalo len dve riešenia, buď zatvoriť oddelenia alebo riaditeľov. Nedostatok zdravotníkov a ich odchody do zahraničia však nespôsobil manažment nemocníc, tak prečo by mali byť trestaní za vinu iných,“ pýta sa lekárka a členka predsedníctva KDH Monika Kolejáková.

Personálne normatívy zdravotníckych pracovníkov, ktoré definuje podzákonná norma ministerstva zdravotníctva, podľa nej nevychádzajú z medzinárodne porovnateľných noriem a neberú v dostatočnej miere do úvahy národné špecifiká.

Ide o počet nižšieho zdravotníckeho personálu, neochotu zdravotníckeho personálu rotovať po jednotlivých oddeleniach, či možnosti zlučovania oddelení.

Ministerstvo spravodlivosti SR navrhuje zaviesť nový trestný čin, a to ohrozenie poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Ide o zavedenie trestnoprávnej zodpovednosti pre štatutárov nemocníc, ak viac ako 90 dní nebudú schopní zabezpečiť dostatok personálu v nemocniciach.

Takýto návrh je súčasťou novely Trestného zákona, ktorú rezort spravodlivosti predložil do pripomienkového konania.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Monika KolejákováPeter-stachura
Firmy a inštitúcie KDH Kresťanskodemokratické hnutieMS Ministerstvo spravodlivosti SR