Nemocnice vykazujú nereálny výskyt nozokomiálnych nákaz

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Ruky_umyvanie 1.jpg
Foto: Pixabay.com

V sieti Svet zdravia sa rozhodli zistiť skutočný stav nemocničných infekcií a v roku 2016 uskutočnili medicínsky interný audit. Jeho súčasťou bola prevalenčná bodová štúdia sledovania spomínaných nákaz.

Európske krajiny podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) aktuálne hlásia výskyt nozokomiálnych nákaz na úrovni siedmich percent. Najlepšie renomované kliniky sveta dosahujú štyri percentá. Napriek tomu slovenské nemocnice podľa Úradu verejného zdravotníctva SR vlani vykázali 0,9-percentnú incidenciu výskytu tohto typu nákaz.

„Príčinou je ľudský faktor. Mnoho zdravotníkov nozokomiálnu nákazu často aj vedome nezaeviduje z obavy, že ide o ich profesionálne zlyhanie. Avšak približne 3,5-percentný výskyt týchto nákaz tvorí prirodzenú mieru pre ich endogénny pôvod a nie je ich možné nijako ovplyvniť,“ podotkla hlavná epidemiologička siete nemocníc Svet zdravia Jana Skalová.

Rizikoví sú deti a starší pacienti

Sieť nemocníc Svet zdravia vo svojich nemocniciach uskutočnila prevalenčnú bodovú štúdiu, ktorá sledovala výskyt nozokomiálnych nákaz. Zároveň prijala opatrenia a po ôsmich mesiacoch výskyt nákaz odmerala znova.

Medziročne sa jej podarilo znížiť počet zbytočne nakazených pacientov až o 1 733. Informovali o tom na tlačovej konferencii zástupcovia siete.

„Pacient príde do nemocnice so zlomenou nohou a po troch dňoch sa u neho prejavia príznaky zápalu močových ciest. Najčastejšie je to z dôvodu zavedenia permanentného močového katétra, ktoré viedlo k uľahčeniu vstupu infekcie do močových ciest, ak nebol postup zavedenia úplne správny. Toto je typický príklad nozokomiálnej alebo nemocničnej nákazy,“ vysvetlil generálny riaditeľ siete nemocníc Svet zdravia a siete polikliník ProCare Vladimír Dvorový.

Nozokomiálna nákaza je teda každá nákaza, ktorá vznikla v priamej súvislosti s pobytom pacienta v zdravotníckom zariadení. Často súvisí s diagnostickými alebo terapeutickými výkonmi a dokáže vážne skomplikovať priebeh pôvodnej choroby či predĺžiť čas hospitalizácie. Prejavuje sa najskôr po troch dňoch pobytu pacienta v nemocnici a najviac rizikoví sú starší ľudia a malé deti.

Skutočný výskyt: 7,35 %

V sieti Svet zdravia sa rozhodli zistiť skutočný stav nemocničných infekcií a v roku 2016 uskutočnili medicínsky interný audit. Jeho súčasťou bola prevalenčná bodová štúdia sledovania spomínaných nákaz. Štúdia trvala pol roka a sledovaný bol výskyt nozokomiálnych nákaz na približne 140 oddeleniach vtedajších 14 nemocníc Sveta zdravia.

„Na každom oddelení sme podľa medzinárodnej metodiky Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) zbierali dáta počas jedného dňa, pričom sme skontrolovali zdravotnú dokumentáciu viac ako dvetisíc hospitalizovaných pacientov. Táto štúdia preukázala, že skutočná prevalencia výskytu nozokomiálnych nákaz bola 7,35 percenta,“ informoval medicínsky riaditeľ Sveta zdravia Róbert Hill.

Sieťové nemocnice pritom v danom roku nahlásili 0,56-percentný výskyt týchto infekcií.

Opatreniami znížili výskyt o percentuálny bod

Od februára 2017 prijala sieť do svojich nemocníc 14 nemocničných epidemiológov. Ich prioritnou úlohou bolo vzdelávať zdravotnícky personál v oblasti hygieny rúk.

„Pripravili sme presné návody, kedy si má zdravotník iba umyť ruky mydlom a vodou, kedy je potrebná hygienická dezinfekcia a kedy zase chirurgická dezinfekcia rúk. Zdravotníkov sme tiež školili, v ktorých situáciách treba používať rukavice, či ich upozorňovali na ozdoby na rukách,“ priblížila Skalová.

Po ôsmich mesiacoch od prijatia opatrení uskutočnil v roku 2017 Svet zdravia vo svojich nemocniciach druhú prevalenčnú bodovú štúdiu. Jej výsledky potvrdili, že celkový výskyt nozokomiálnych nákaz klesol o 1,21 percenta, teda zo 7,35 percenta v roku 2016 na 6,14 percenta v roku 2017.

Najnižšiu prevalenciu výskytu má nemocnica Sveta zdravia vo Vranove nad Topľou (5 percent). Ako povedal Dvorový, cieľom je znížiť prevalenciu výskytu nozokomiálnych nákaz na úroveň 5,8 percenta a postupne sa dostať až k hranici 5 percent.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie Svet zdravia