Naozaj zdravotníctvo financujú len pracujúci a kde všade sa zdroje míňajú?

Peniaze, zdravotníctvo
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Tento článok pre vás načítala AI.

Dávate svoje ťažko zarobené peniaze do daňovo-odvodového systému a možno sa pýtate – kam idú naše dane a odvody? Dnes sa pozrieme na to, ako sa financuje zdravotníctvo na Slovensku a ako sú naše zdravotné odvody a dane využívané.

Zdravotníctvo na Slovensku sa financuje z daňovo-odvodového systému. To je realita, ktorej väčšina z nás rozumie. Ale často nás zaráža, ako sa tieto peniaze využívajú a či sa míňajú efektívne.

Na zdravotníctvo neprispievajú len pracujúci

Približne tromi štvrtinami do systému prispievajú pracujúci cez verejné zdravotné poistenie a zvyšnú štvrtinu vykryje štát cez dane, tzv. platby za poistencov štátu.

Občas sa pritom mylne tvrdí, že celé zdravotníctvo fakticky financujú pracujúci. Nie je to však pravda, keďže dane na Slovensku platíme všetci, aj dôchodcovia, aj mamičky na materskej dovolenke nakupujúce v obchode. Dane sú totiž aj nepriame, teda daň z pridanej hodnoty a spotrebné dane.

Napríklad nepracujúci penzista ako fajčiar ako šofér platí zo svojho dôchodku daň z pridanej hodnoty, spotrebnú daň z cigariet aj spotrebnú daň z pohonných hmôt. Teda aj dôchodca si svojou troškou prispieva na financovanie zdravotnej starostlivosti.

V roku 2022 sa v zdravotníctve na Slovensku minulo šesť miliárd eur. To je veľké množstvo peňazí, ktoré by mohlo priniesť obrovské výsledky, ak by sa správne využívalo.

Jedným z hlavných problémov je však to, že veľa týchto peňazí je rozptýlených medzi rôzne inštitúcie a organizácie, ktoré majú rôzne úrovne transparentnosti a efektívnosti.

Ako teda môžeme vedieť, kam presne idú naše dane?

Naše dane idú do štátneho rozpočtu a odvody do poisťovní, z čoho sa potom financujú rôzne verejné služby, vrátane zdravotníctva. Na Slovensku sú dve hlavné formy financovania zdravotníctva: verejné a súkromné. Verejné financovanie je zabezpečené prostredníctvom zdravotného poistenia, ktoré je povinné pre všetkých občanov.

Zdravotné poisťovne potom tieto prostriedky používajú na financovanie zdravotnej starostlivosti. Súkromné financovanie je zabezpečené cez priame platby za zdravotnú starostlivosť, či prostredníctvom dobrovoľných príspevkov na zdravotnú starostlivosť.

Presný pomer medzi týmito dvoma formami financovania sa môže líšiť v závislosti od konkrétnej politiky a rozhodnutí vlády.

Väčšina financií pre zdravotníctvo na Slovensku pochádza z verejných zdrojov, teda zo zdravotného poistenia a daní. Slovensko má systém založený na povinnom zdravotnom poistení, ktoré je financované z odvodov zamestnancov a zamestnávateľov, ako aj z platieb štátu za nezamestnaných, dôchodcov a ďalšie skupiny.

Tieto peniaze sú potom rozdelené medzi tri zdravotné poisťovne, ktoré financujú rôzne druhy zdravotnej starostlivosti. Na Slovensku máme najväčšiu štátnu poisťovňu – Všeobecnú zdravotnú poisťovňu a dve súkromné – Zdravotnú poisťovňu Dôvera a Zdravotnú poisťovňu Union.

Nie všetky služby sú financované rovnako, a to je problém

Napríklad niektoré lieky a liečby poisťovne hradia v plnej miere, iné čiastočne alebo vôbec. Ďalším problémom je, že nie všetky zdravotnícke inštitúcie sú financované rovnako. Niektoré nemocnice a kliniky dostávajú viac peňazí ako iné, čo môže viesť k nerovnomernej kvalite poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Aj keď je systém financovania zdravotníctva na Slovensku komplikovaný a niekedy neefektívny, existujú aj pozitíva. Vďaka našim solidárnym zdravotným odvodom a daniam má každý občan prístup k zdravotnej starostlivosti a mnoho služieb je pre nás dostupných bezplatne alebo za nízke poplatky.

Kam smerujú naše zdravotné odvody a dane?

Najväčšia suma ide každoročne na tzv. ústavnú zdravotnú starostlivosť, teda na financovanie zdravotnej starostlivosti, ktorú poskytujú nemocnice.

V tomto roku sa má na tento účel minúť takmer 2,5 miliardy eur. Ide o približne 37 percent z celkových zdrojov pre zdravotníctvo. Ak teda do zdravotnej poisťovne odvediete na zdravotnom poistení jedno euro, tak 37 centov smeruje do nemocničného sektora.

Na druhom mieste sú výdavky na lieky a dietetické potraviny. Do tejto oblasti má tento rok smerovať pätina všetkých výdavkov, teda 1,33 miliardy eur. Znamená to, že 20 centov zo spomínaného jedného eura ide na lieky a dietetické potraviny.

Na pomyselnom „stupienku víťazov“ sa na treťom mieste nachádza špecializovaná ambulantná starostlivosť, teda zdravotná starostlivosť, ktorú nám poskytujú lekári-špecialisti. Tento rok do tejto oblasti ide 1,26 miliardy eur.  Tieto výdavky tak majú na celkových výdavkoch 19-percentný podiel. Na nemocnice, lieky a dietetické potraviny a lekárov-špecialistov teda dávame tento rok z každého eura 76 centov.

Na štvrtom mieste sa z hľadiska výšky výdavkov nachádzajú tzv. spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky. Ide o rôzne diagnostické a liečebné služby pre ambulantnú i lôžkovú zložku zdravotníckych zariadení.

Tieto služby nás v tomto roku stoja približne 528 miliónov eur. Až na piatej priečke sa nachádza všeobecná zdravotná starostlivosť, teda všeobecní lekári, a to so sumou 456 miliónov eur. Šieste miesto patrí záchrannej zdravotnej službe. Na tento účel by mali zdravotné poisťovne v tomto roku vynaložiť 183,5 milióna eur. Nasledujú výdavky na zdravotnícke pomôcky so sumou 179 miliónov eur.

To však stále nie je všetko. Zvyšná suma zdravotných odvodov a daní sa v tomto roku použije na financovanie kúpeľnej starostlivosti, a to 60 miliónov eur, na dopravnú zdravotnú službu 41 miliónov eur, na ambulantnú pohotovostnú službu 20 miliónov eur a na vrtuľníkovú a leteckú záchrannú službu približne 18 miliónov eur.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie Dôvera zdravotná poisťovňaUnion zdravotná poisťovňaVšZP Všeobecná zdravotná poisťovňa