Na Dôveru a VšZP si posvietili audítori a upozorňujú na riziká, v prípade Unionu hovoria o možnom rozvrate

VšZP, Dôvera, Union
Foto: SITA - koláž WBN

Audítori upozornili na niektoré skutočnosti v účtovných závierkach Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) a poisťovne Dôvera, ktoré môžu v budúcnosti zmeniť pohľad na ich hospodársku situáciu. V tlačovej správe to uviedla hovorkyňa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) Monika Hudecová.

Poisťovne trpia zvýšenými výdavkami

Samotná VšZP v poznámkach, ktoré sú súčasťou účtovnej závierky, uviedla, že v dôsledku straty za minulý rok vo výške 154 miliónov eur jej vlastné imanie ku koncu decembra dosiahlo 41 miliónov eur, a to je iba 1 percento z odhadovaných výnosov za rok 2023.

Podľa štátnej poisťovne to „znamená, že schopnosť absorbovať významné neistoty je kriticky nízka“. Na tento rok podľa odhadu poisťovne finančné riziká v podobe zvýšených výdavkov a znížených príjmov predstavujú celkovo 230 miliónov eur.

„VšZP trvalo vynakladá zdroje na ústavnú zdravotnú starostlivosť v objeme, ktorý presahuje jej podiel na liečených pacientoch – tzv. case-mix,” ozrejmil úrad. V roku 2022 uvedená nerovnováha podľa poisťovne predstavovala približne 90 miliónov eur. VšZP v súvislosti s rizikami deklaruje „podniknúť kroky na zmiernenie negatívnych účinkov, ako napríklad dodatočné úsporné opatrenia v prípade, že potrebná pomoc zo strany akcionára nebude dostatočná“.

VšZP sa spolieha na ministerstvo

Štátna poisťovňa sa tak ako po minulé roky, keď sa ocitla v strate, spolieha na pomoc jediného akcionára – ministerstva zdravotníctva. „Úrad v súvislosti s hospodárskymi ťažkosťami VšZP už upozornil, že ak sa neozdraví, je pripravený využiť krajnú možnosť a zaradiť VšZP pod nútenú správu,” informoval úrad.

Dôvera ku koncu účtovného obdobia vykázala znehodnotenie jej dlhodobého nehmotného majetku – poistného kmeňa – v celkovej výške 168,8 milióna eur. Na odhady a predpoklady, ktoré manažment poisťovne Dôvera zohľadnil pri výpočte znehodnotenia „môžu mať významný vplyv prípadné budúce zmeny v legislatíve, ktoré nie sú predikovateľné a nie sú pod kontrolou spoločnosti“.

V hre je aj pokuta

Audítor zároveň upozornil na skutočnosť, že Úrad pre vybrané hospodárske subjekty ako správca dane minulý rok udelil poisťovni Dôvera pokutu vo výške 3 milióny eur, keďže podľa jeho názoru poisťovňa nemala účtovať o poistnom kmeni ako o dlhodobom nehmotnom majetku.

Audítor taktiež upozorňuje na skutočnosť, že výsledok a dôsledky tejto žaloby, „ktoré môžu mať významný dopad na účtovnú závierku spoločnosti, závisia od budúcich rozhodnutí príslušných orgánov súdnej moci“.

Zdravotná poisťovňa Union neuložila účtovnú závierku po jej overení audítorom do verejnej časti registra účtovných závierok v predpísanej lehote. Poisťovňa taktiež v tejto lehote neuložila výročnú správu.

„O tejto závažnej skutočnosti bude úrad informovať nielen holandského akcionára spoločnosti, ale aj finančnú správu, Ministerstvo financií SR, ako aj audítorov spoločnosti, keďže to vyvoláva otázky ohľadne možného rozvratu interných kontrol tejto poisťovne,” uzavrel úrad.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Monika Hudecová
Firmy a inštitúcie Dôvera zdravotná poisťovňaMZ Ministerstvo zdravotníctva SRÚDZS Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťouUnion poisťovňaÚVHS Úrad pre vybrané hospodárske subjektyVšeobecná zdravotná poisťovňa