Ministerstvo zdravotníctva pripravuje novelu vyhlášky, ktorou stanoví rozsah činností pre asistujúce praktické sestry

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Senior, zdravotná sestra, domov dôchodcov,
Foto: ilustračné, Getty Images

Ministerstvo zdravotníctva SR pripravuje aktualizáciu rozsahu praxe niektorých zdravotníckych povolaní.

Uvádza sa to v predbežnej informácii k príprave novely vyhlášky o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach, ktorú rezort predložil do pripomienkového konania.

Novelizovaná vyhláška má stanoviť rozsah pracovných činností v povolaní praktická sestra – asistent.

Európska komisia našla rozpor

Zároveň určí, ktoré činnosti na základe odbornej spôsobilosti môže vykonávať samostatne, na základe indikácie lekára alebo sestry či pôrodnej asistentky samostatne.

Ako aj v spolupráci so sestrou alebo pôrodnou asistentkou, v spolupráci so sestrou, resp. pôrodnou asistentkou či sanitárom, prípadne, pri ktorých asistuje lekárovi alebo sestre, resp. pôrodnej asistentke.

Pripravovaná úprava rozsahu praxe praktickej sestry – asistenta je reakciou na nesplnenie povinností vyplývajúcich predovšetkým z európskej smernice o uznávaní odborných kvalifikácií.

Európska komisia podľa rezortu zdravotníctva identifikovala rozpor pri dodržiavaní smernice v oblasti diferencovania poskytovanej zdravotnej starostlivosti praktickou sestrou – asistentom a sestrou zodpovednou za všeobecnú starostlivosť.

Asistent odbremeňuje sestru

Praktická sestra – asistent je členom ošetrovateľského tímu, ktorý sa podieľa na zdravotnej starostlivosti o osoby, rodiny a komunity s potrebou uspokojenia bio – psycho – sociálnych a duchovných potrieb, a to nielen v ústavných zdravotníckych zariadeniach.

Dosiahnutým zdravotníckym vzdelaním sú odborne spôsobilí vykonávať a poskytovať zdravotnú starostlivosť, a tým odbremeniť sestru, ktorá môže svoje vzdelanie, skúsenosti a zručnosti nadobudnuté praxou využiť pre poskytovanie kvalitnej zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie MZ Ministerstvo zdravotníctva SR