Systém eZdravie je ukážkovým projektom, ako sa to nemá robiť. Kontrolóri si posvietili aj na DRG

eZdravie, doktor
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com.

Vlaňajšie kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR odhalili v elektronizácii slovenského zdravotníctva vážne nedostatky. Kontroly sa týkali využívania národných zdravotných registrov, systému eZdravie a implementácie klasifikačného systému DRG na Slovensku.

Národné centrum zdravotníckych informácií podľa kontrolórov nemá definované pravidlá pre fungovanie a spravovanie registrov. Nedostatočná naplnenosť a oneskorené spracovanie údajov boli príčinou, že registre boli využívané len minimálne.

Zdravotné registre tak neposkytovali relevantné údaje pre strategické rozhodovanie a plánovanie použitia verejných zdrojov. Uvádza sa to v materiáli o kontrolách NKÚ vykonaných v roku 2022 v rezorte zdravotníctva, ktorý v stredu schválila vláda.

Materiály sú staré takmer 15 rokov

Oblasť strategického plánovania v rámci elektronizácie zdravotníctva podľa NKÚ nie je pokrytá aktuálnymi stratégiami.

Posledné komplexné strategické materiály majú takmer 15 rokov. V oblasti komunikácie chýbali cielené komunikačné kampane na podporu využívania produktov systému eZdravia. Dôsledkom toho bola podľa národných kontrolórov nízka zapojenosť zdravotníkov v systéme.

„Nízka bola aj vedomosť občanov o možnosti využívať elektronickú zdravotnú knižku, v roku 2021 ju využívalo len 0,33 % držiteľov občianskych preukazov s elektronickým kontaktným čipom,“ upozorňuje NKÚ.

Systém DRG nebol funkčný ani v roku 2022

V súvislosti s implementáciou systému DRG boli v rokoch 2011 až 2020 vynaložené finančné prostriedky v celkovej sume 10,1 milióna eur. „Napriek investovanému času a finančným prostriedkom systém DRG nebol funkčný v plnom rozsahu ani v roku 2022,“ upozorňujú kontrolóri.

Najväčšou prekážkou správneho a včasného zavedenia DRG do reálnej praxe bolo podľa výsledkov kontroly nedostatočné riadenie projektu implementácie.

Toto riadenie podľa NKÚ v mnohých oblastiach vykazovalo znaky neefektivity, nehospodárnosti a v konečnom dôsledku z pohľadu aktuálneho stavu DRG v podmienkach Slovenska aj neúčinnosti.

Podozrenia na trestnoprávnu činnosť

NKÚ vlani kontroloval aj hospodárenie dvoch poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby. Išlo o Záchrannú službu Košice a Záchrannú zdravotnú službu Bratislava, ktoré ako štátne príspevkové organizácie zriadilo Ministerstvo zdravotníctva SR.

Kontrolóri pritom poukázali na zhoršujúce sa výsledky ich hospodárenia. Tie boli podľa NKÚ spôsobené každoročným zvyšovaním mzdových nákladov a v roku 2020 a 2021 aj zvyšovaním nákladov na operatívny lízing sanitiek a nákladov, ktoré súviseli s pandémiou COVID-19. Nastavenie systému ich financovania a personálneho zabezpečenia sa ukázalo ako neudržateľné.

„Zistenia z výkonu kontroly hospodárenia zakladajú podozrenia na trestnoprávnu činnosť v oblasti verejného obstarávania,“ uviedol NKÚ. Vysokú mieru závažnosti majú podľa kontrolórov aj zistenia v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, ktoré odstúpili inšpektorátu práce.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MZ SR Ministerstvo zdravotníctva SRNCZI Národné centrum zdravotníckych informáciíNKÚ Najvyšší kontrolný úradZáchranná služba (ZS) KošiceZáchranná služba Bratislava