Vyšší plat, atraktívny nástupný bonus a rôzne benefity pomôžu získať nových rušňovodičov pre ZSSK

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Zssk chce aj nadalej skvalitnovat pracovne prostredie a zlepsovat platove podmienky svojim zamestnancom.jpg
ZSSK chce aj naďalej skvalitňovať pracovné prostredie a zlepšovať platové podmienky svojim zamestnancom. Foto: ZSSK
 • Priemerný plat rušňovodiča bude v roku 2022 viac ako 1 800 €, v roku 2023 opäť stúpne
 • ZSSK tento rok počíta s vyškolením až 170 kandidátov
 • Problém s nedostatkom sa týka iba západného Slovenska, v ostatných regiónoch sú dnešné kapacity dostatočné
 • Záujemcovia o prácu v ZSSK nájdu všetky informácie tu: zssk.sk/kariera/

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) ako stabilný zamestnávateľ chce aj naďalej skvalitňovať pracovné prostredie a zlepšovať platové podmienky svojim zamestnancom, obzvlášť v jednej z najkľúčovejších profesii na železnici, ktorou sú bezpochyby rušňovodiči.

„Aktuálne nám chýba 173 rušňovodičov, čo je vyvolané nielen zastavením ich prípravy v pandémii a fluktuáciou ku konkurencii, ale aj zvyšovaním našich výkonov. Na viac výkonov potrebujeme viac rušňovodičov. ZSSK sa snaží zmierniť nepriaznivú situáciu s nedostatkom rušňovodičov, ktorá je citeľná najmä na západe Slovenska, kde sa z tohto titulu odriekajú prímestské vlakové spoje,“ hovorí Ján Lukáč, podpredseda predstavenstva a riaditeľ úseku prevádzky ZSSK a dodáva: „V ostatných slovenských regiónoch je nedostatok ľudí v tejto pozícii podstatne nižší a nemuseli sme tu z tohto dôvodu systematicky odriekať žiadne vlaky. Samozrejme, dívame sa do budúcnosti a hľadáme kvalitných kandidátov pre celé Slovensko.“

„Nedostatok rušňovodičov je problém, ktorý chceme riešiť systematicky zvýšením atraktivity tohto povolania a, samozrejme, aj platov. Veríme, že si vďaka tomu vychováme nových vlastných rušňovodičov,“ hovorí minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal.

Preto v utorok 25. 1. 2022 na tlačovej konferencii v rušňovom depe ZSSK v Bratislave za účasti ministra dopravy, Andreja Doležala a Romana Koreňa, predsedu predstavenstva ZSSK, predstavil národný dopravca opatrenia, ktoré majú znížiť nedostatok rušňovodičov v ZSSK a prispieť k väčšej atraktivite tejto profesie.

Aké nové opatrenia má ZSSK „v rukáve“?

Tlacova konferencia sa odohrala za ucasti andreja dolezala ministra dopravy a romana korena predsedu predstavenstva zssk.jpg
Tlačová konferencia sa odohrala za účasti Andreja Doležala, ministra dopravy a Romana Koreňa, predsedu predstavenstva ZSSK. Foto: ZSSK

Vyšší plat a nástupné bonusy

Nástupný bonus pre rušňovodičov s licenciou bude až 3 000 eur.  Pre podporu mobility je tu príspevok na ubytovanie do 400 eur mesačne pre tých, ktorí dochádzajú do práce z iných regiónov. Takisto odmeňujeme kolegov, ak nám odporučia nováčika, 500 eurami.

Od 1. januára 2022 sme platy rušňovodičov zvýšili až o 180 €, a to na základe výsledku kolektívneho vyjednávania s našimi odborovými centrálami. Od roku 2023 sa rušňovodičom opäť zvýšia mzdy o ďalších  80 € mesačne. Priemerný plat rušňovodiča bude v roku 2022 viac ako 1 800 € brutto, vrátane nadčasov.

Tabuľka znázorňuje priemernú hrubú mzdu rušňovodičov naprieč rokmi 2014 – 2021:

Rušňovodič ZSSK, údaje v € (v hrubom)
Rok Ø mzda s nadčasom  Ø hodinová mzda  s nadčasom Ø mzda bez nadčasu Ø hodinová mzda bez nadčasu
2014   1 036,8 6,6 952,0 6,1
2015   1 118,7 7,1 984,9 6,3
2016   1 176,9 7,5 1 011,4 6,5
2017 1 214,7 7,8 1 078,2 6,9
2018 1 350,2 8,6 1 204,3 7,7
2019 1 500,1 9,6 1 314,4 8,4
2020 1 546,0 9,9 1 374,1 8,8
2021 1 640,0 10,5 1 391,8 8,9
Od 1. januara 2022 sme platy rusnovodicov zvysili az o 180 e.jpg
Od 1. januára 2022 sme platy rušňovodičov zvýšili až o 180 €. Foto: ZSSK

Zvýšenie kapacity kurzov

Pre rok 2022 ZSSK výrazne zvýšila kapacitu kurzov rušňovodičov. V tomto roku sa počíta s realizáciou 6 až 7 kurzov, t.j. s vyškolením až cca 170 kandidátov. Momentálne prebieha 5 kurzov, ktoré sú v rôznom štádiu. Od 1. februára 2022 otvárame ďalší kurz a aktuálne sa do neho hľadajú noví kolegovia, tento kurz je už takmer naplnený záujemcami, zostávajú ešte 3 posledné voľné miesta.

V Martine sa vybudovalo moderné školiace stredisko „ZSSK Akadémia“, ktoré umožní navýšiť kapacitu kurzov rušňovodičov a ďalších kľúčových profesií a zároveň vytvára priestor pre zavádzanie moderných prvkov vzdelávania. Už dnes sa tu dá pochváliť modelovými učebňami vozňa, či pokladní. Do budúcna sa počíta aj so simuláciou vedenia vlaku a riešenia situácií, ktoré je náročné, či nebezpečné simulovať v reálnej prevádzke. Prioritou je, aby noví zamestnanci ZSSK prichádzali na pracoviská čo najlepšie pripravení a čím skôr sa stali plnohodnotnými členmi tímu.

Zároveň sa ZSSK angažuje aj v duálnom vzdelávaní, poskytuje štipendijný program, kde motivuje študentov, aby si vybrali pôsobenie na železnici ako svoje budúce povolanie. ZSSK spolupracuje s piatimi strednými odbornými školami po celom Slovensku, ktorým pomáha aj materiálne poskytovaním vyradených náhradných dielov na vzdelávacie účely. Žiaci tak okrem teórie získavajú praktické zručnosti vďaka vyškoleným inštruktorom.

Počet prijatých rušňovodičov ZSSK
2017 25
2018 20
2019 52
2020 45
2021 21
163
Na tlacovej konferencii predstavil narodny dopravca opatrenia ktore maju znizit nedostatok rusnovodicov v zssk.jpg
Na tlačovej konferencii predstavil národný dopravca opatrenia, ktoré majú znížiť nedostatok rušňovodičov v ZSSK.

Reklamná kampaň

ZSSK od minulého roka aktívne náboruje nových kolegov s headlinom NASTÚPTE K NÁM. V tejto komunikácii pokračujeme aj pri oslovovaní rušňovodičov – RUŠŇOVODIČI, NASTUPOVAŤ. Komunikáciou oslovujeme nádejných kandidátov s licenciou v rámci celého Slovenska – keďže jedným z benefitov je aj príspevok na bývanie. Nových kolegov oslovujeme v širokom spektre – outdoorové plochy (billboardy) v okolí staníc, plagáty na staniciach, spotom priamo vo vlakoch, inzerciou vo vybraných denníkoch, ako aj cielenou online komunikáciou a komunikáciou na sociálnych sieťach.

Ďalšie atraktívne benefity pre rušňovodičov ZSSK

 • 36,0 hodinový pracovný týždeň bez započítania prestávok (od februára roku 2022).
 • Základné a osobitné prémie.
 • Príspevok na DDS.
 • Zvýšené sadzby príplatkov (v porovnaní so Zákonníkom práce), napríklad príplatok za nadčasovú prácu – 60 % priemernej hodinovej mzdy (ZP 25 %). Ak rušňovodiči pracujú nadčas alebo cez víkend alebo počas sviatku, majú za to väčší príplatok ako stanovuje Zákonník práce.
 • Zamestnanecké cestovné výhody – režijné preukazy pre zamestnanca a rodinných príslušníkov (cestujú našimi vlakmi takmer zadarmo).
 • Odmeny pri pracovných, životných výročiach.
 • Poskytovanie pracovného voľna navyše.
 • Poskytovanie vyrovnávacieho príplatku pri strate zdravotnej spôsobilosti zamestnanca. Pri preradení na inú nižšie platenú prácu sa dopláca do priemernej mzdy pôvodnej profesie.
 • Poskytovanie rekondičných pobytov.
 • Poskytovanie dovolenky navyše pri nehodovej udalosti.
 • Poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
 • Príspevok na regeneráciu pracovnej sily.
 • Sociálne výpomoci (dočasná PN, dlhodobá PN…).
 • Započítavanie odpracovaných rokov u iných železničných spoločností. Keď k nám príde rušňovodič z inej železničnej spoločnosti, uznáme mu všetky benefity naviazané na odpracované roky, ako keby bol od začiatku u nás.

Záujem o prácu rušňovodiča kontinuálne stúpa, pretože platí, že toto povolanie je po úspešnom absolvovaní skúšky veľmi lukratívne a žiadané. Aj v budúcnosti jeho atraktivita (i mzdy) budú určite ďalej rásť oveľa rýchlejšie ako porastie slovenský priemer. U nás i v zahraničí. Veríme, že nami navrhované postupy prinesú svoje ovocie a pritiahnu do našich radov dostatok zamestnancov, minimálne toľko, aby sme už z titulu „nedostatok rušňovodičov“ nemuseli odrieknuť ani jeden vlak.

Informačný servis

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie ZSSK Železničná spoločnosť Slovensko